Top 5 article là gì hot nhất, bạn nên biết

Duới đây là các thông tin và kiến thức về article là gì hay nhất và đầy đủ nhất

Mạo từ trong tiếng Anh là những căn bản nhất khi bạn mới bắt đầu học. Nhưng không phải ai cũng sử dụng đúng mạo từ. Vẫn có một số bạn sử dụng sai làm ảnh hưởng đến quá trình học anh ngữ của bạn. EFC một lần nữa nói rõ hơn về mạo từ, cách sử dụng mạo từ để bạn không còn sử dụng sai mạo từ lần nào nữa.

Mạo từ là gì ?

Mạo từ là từ trước danh từ nhằm cho biết danh từ đó nói đến một đối tượng xác định hay không xác định.

 • Mạo từ “The” dùng để chỉ đối tượng xác định .
 • Mạo từ “A/An” được dùng nói đến một đối tượng chưa xác định được.

Mạo từ không phải một loại từ riêng biệt, chúng có thể được xem là một bộ phận của tính từ dùng bổ nghĩa cho danh từ .

Phân loại mạo từ trong tiếng anh

Mạo từ trong tiếng anh gồm 2 loại bao gồm:

 • Mạo từ xác định (Definite article): the
 • Mạo từ bất định (Indefinite article): a, an

Download Now: Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành FREE

Mạo từ xác định

Dùng mạo từ xác định “the” trong các trường hợp sau:

 • Sự vật, sự việc kể đến hai lần I live in a house. The house is very big. He has two children: a daughter and a son. The daughter is a pupil. The son is very small.
 • Chỉ các yếu tố duy nhất: the sun, the earth, the moon, the sea…
 • Đứng sau tính từ: The poor: những người nghèo The young: những người trẻ tuổi The old : những người già The rich: những người giàu có
 • Trước từ chỉ tên riêng Ví dụ: the Nile, the Bach Dang hotel, the Mekong river, the Himalaya, the Buc Tuong….
 • Chỉ quốc tịch: the Chinese , the Vietnamese, ……..
 • Trước tên của tổ chức, nhiều bang: the United Nations, the United States the Asian.

Mạo từ A/An được dùng trong những trường hợp sau:

 • Trước sự vật, sự việc được kể đến lần đầu tiên. I live in a house near a bank. He has two children: a son and a daughter.
 • Chỉ nghề nghiệp: I’m a teacher My brother is an programmer.
 • Các cụm từ/ từ chỉ lượng: a pair of/ a thousand/ a little/ a few…
 • Dùng trong câu cảm thán: what a + noun What a beautiful girl! What big rain!
 • Có nghĩa là “một” : There is a pen on the table.

Lưu ý: dùng “An” trước những danh từ bắt đầu bằng các nguyên âm: e,u,o,ai.

Những trường hợp trường hợp không dùng mạo từ a/an, the

Trước danh từ đếm được, danh từ không đếm:

 • Milk is good for you.

Trước một số danh từ chỉ tên nước, nhà ga, sân bay, đường phố, thị xã, ngôn ngữ.

 • China is a large country.
 • I live in Ho Chi Minh city.
 • My house is in Tân Hương street.
 • They live near Tân Sơn Nhất airport.

Download Now: Trọn bộ 4000 từ vựng tiếng anh thường dùng FREE

1 số bài tập mẫu về mạo từ

Chọn mạo từ đúng trong mỗi câu bên dưới:

1)Did you bring ________________ (a, an, the) umbrella? 2)Are you looking for________________ (a, an, the) shampoo? 3)I checked ________________ (a, an, the) mailbox again. 4)Can I have ________________ (a, an, the) spoon please? 5)I was born into ________________ (a, an, the) poor family. 6)She will come back in ________________ (a, an, the) hour. 7)Have you been to ________________ (a, an, the) Space Needle Tower in Seattle? 8)I would love to talk to one of ________________ (a, an, the) managers. 9)What ________________ (a, an, the) amazing view! 10)The helicopter landed on ________________ (a, an, the) roof of a building.

Đáp án:

1) an 2) the 3) the 4) a 5) a 6) an 7) the 8) the 9) an 10) the

Qua những trình bài chi tiết của EFC về Mạo từ trong tiếng Anh. Các bạn có thể thấy cách sử dụng mạo từ nếu chú ý thì rất đơn giản phải không? Mong rằng qua bài chia sẻ này sẽ không một bạn nào sử dụng sai Mạo từ nữa.

Top 5 article là gì tổng hợp bởi Browserlinux.com

ARTICLE (Mạo từ) là gì? Cách sử dụng và bài tập có đáp án

 • Tác giả: ielts-fighter.com
 • Ngày đăng: 09/25/2022
 • Đánh giá: 4.75 (498 vote)
 • Tóm tắt: Mạo từ A, an, the trong tiếng Anh (ARTICLE) là một phần quan trọng đặc biệt với Writing, bạn cần chắc chắn về Mạo từ nếu không sẽ bị đánh giá ngữ pháp không …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Exercise 1: Điền mạo từ thích hợp vào các chỗ trống để tạo thành một bài IELTS Writing task 1 hoàn chỉnh.(1)………diagram explains the way in which bricks are made for the building industry. Overall, there are seven stages in the process, beginning …

Mạo từ (Articles) là gì?

 • Tác giả: anhnguvn.com
 • Ngày đăng: 11/18/2022
 • Đánh giá: 4.56 (402 vote)
 • Tóm tắt: Mạo từ là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập đến một đối tượng xác định hay không xác định. Trong tiếng Anh có những mạo từ sau đây: – Mạo từ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Exercise 1: Điền mạo từ thích hợp vào các chỗ trống để tạo thành một bài IELTS Writing task 1 hoàn chỉnh.(1)………diagram explains the way in which bricks are made for the building industry. Overall, there are seven stages in the process, beginning …

Từ: article

 • Tác giả: toomva.com
 • Ngày đăng: 10/09/2022
 • Đánh giá: 4.19 (270 vote)
 • Tóm tắt: danh từ. bài báo · điều khoản, mục. articles of apprenticeship · đồ, thức, vật phẩm; hàng. articles of daily necessity · (ngôn ngữ học) mạo từ. definite article.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Exercise 1: Điền mạo từ thích hợp vào các chỗ trống để tạo thành một bài IELTS Writing task 1 hoàn chỉnh.(1)………diagram explains the way in which bricks are made for the building industry. Overall, there are seven stages in the process, beginning …

Article là gì và cấu trúc từ Article trong câu Tiếng Anh

 • Tác giả: studytienganh.vn
 • Ngày đăng: 03/15/2023
 • Đánh giá: 3.99 (273 vote)
 • Tóm tắt: Mang nghĩ là “một”:
  Đứng trước một danh từ chỉ nghề nghiệp:
  Trường hợp:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một số trường hợp ngoại lệ, ta dùng A trước danh từ hoặc cụm danh từ bắt đầu bằng nguyên âm. An trước danh từ và cụm danh từ bắt đầu bằng phụ âm: a unit, a European, a useful way, an SOS, a one-way road,a one-eyed man, a …

Bản dịch của “article” trong Việt là gì?

 • Tác giả: babla.vn
 • Ngày đăng: 07/14/2022
 • Đánh giá: 3.83 (583 vote)
 • Tóm tắt: Bản dịch của “article” trong Việt là gì? en. volume_up. article = vi bài báo. chevron_left. Bản dịch …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một số trường hợp ngoại lệ, ta dùng A trước danh từ hoặc cụm danh từ bắt đầu bằng nguyên âm. An trước danh từ và cụm danh từ bắt đầu bằng phụ âm: a unit, a European, a useful way, an SOS, a one-way road,a one-eyed man, a …