Awesome Slider Block

Mô tả

Easily add a Awesome Slider Block to your WordPress post or page via the new Gutenberg Editor.

Simple Image Slider
Enable/Disable arrow navigation
Enable/Disable dot navigation
Enable/Disable autoplay
Enable/Disable image crop to same height
Set autoplay speed
Fade or scroll effect
Image linking

Rate this post

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*