Blocksy Companion

Mô tả

Blocksy Companion is a plugin that turns Blocksy theme into a powerful Swiss army knife.
It runs and adds its enhancements only if the Blocksy theme is installed and active.

Minimum Requirements

  • WordPress 5.0 or greater
  • PHP version 7.0 or greater
Rate this post

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*