Hà Nội: Ứng dụng công nghệ tạo chuyển biến chất lượng sinh hoạt Đảng

Thành ủy Hà Nội đang thực hiện nâng cao chất lượng điều hành, chỉ đạo trong từng cấp ủy Đảng. Thành phố triển khai sâu rộng ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên.” Từng bước chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên…

Read More

Chủ tịch MISA: Khởi nghiệp từ phòng ngủ, nhờ bố mẹ nuôi ăn, thống trị phần mềm kế toán, trở thành ông chủ công ty

Ông Lữ Thành Long, Chủ tịch HĐQT Công ty MISA – đơn vị chiếm tới hơn 50% thị trường phần mềm kế toán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khởi nghiệp năm 1994 ngay khi vừa tốt nghiệp. Sau gần 30 năm khởi nghiệp, công ty phần mềm mà ông Lữ Thành Long làm…

Read More