Danh sách 4 công chứng là gì hay nhất

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp công chứng là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Tổ chức hành nghề công chứng là nơi chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản,…bao gồm Phòng công chứng và Văn phòng công chứng.

Căn cứ pháp lý: Luật công chứng năm 2014

1.Nguyên tắc thành lập tổ chức hành nghề công chứng

– Việc thành lập tổ chức hành nghề công chứng phải tuân theo quy định của Luật công chứng năm 2014

– Phòng công chứng chỉ được thành lập mới tại những địa bàn chưa có điều kiện phát triển được Văn phòng công chứng.

– Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ.

>>>Xem thêm Phân biệt phòng công chứng và văn phòng công chứng

2.Phòng công chứng

– Phòng công chứng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập.

– Phòng công chứng là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng.

Người đại diện theo pháp luật của Phòng công chứng là Trưởng phòng. Trưởng phòng công chứng phải là công chứng viên, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

– Tên gọi của Phòng công chứng bao gồm cụm từ “Phòng công chứng” kèm theo số thứ tự thành lập và tên của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Phòng công chứng được thành lập.

– Phòng công chứng sử dụng con dấu không có hình quốc huy. Phòng công chứng được khắc và sử dụng con dấu sau khi có quyết định thành lập. Thủ tục, hồ sơ xin khắc dấu, việc quản lý, sử dụng con dấu của Phòng công chứng được thực hiện theo quy định của pháp luật về con dấu.

3.Văn phòng công chứng

– Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật công chứng năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đối với loại hình công ty hợp danh.

Văn phòng công chứng phải có từ hai công chứng viên hợp danh trở lên. Văn phòng công chứng không có thành viên góp vốn.

– Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng công chứng là Trưởng Văn phòng. Trưởng Văn phòng công chứng phải là công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng và đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên.

– Tên gọi của Văn phòng công chứng phải bao gồm cụm từ “Văn phòng công chứng” kèm theo họ tên của Trưởng Văn phòng hoặc họ tên của một công chứng viên hợp danh khác của Văn phòng công chứng do các công chứng viên hợp danh thỏa thuận, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề công chứng khác, không được vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

– Văn phòng công chứng phải có trụ sở đáp ứng các điều kiện do Chính phủ quy định.

Văn phòng công chứng có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính bằng nguồn thu từ phí công chứng, thù lao công chứng và các nguồn thu hợp pháp khác.

– Văn phòng công chứng sử dụng con dấu không có hình quốc huy. Văn phòng công chứng được khắc và sử dụng con dấu sau khi có quyết định cho phép thành lập. Thủ tục, hồ sơ xin khắc dấu, việc quản lý, sử dụng con dấu của Văn phòng công chứng được thực hiện theo quy định của pháp luật về con dấu.

>>>Xem thêm Đăng ký hành nghề công chứng viên là gì?

Top 4 công chứng là gì tổng hợp bởi Browserlinux.com

Công chứng là gì? Phân biệt giữa công chứng và chứng thực?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 09/10/2022
 • Đánh giá: 4.78 (253 vote)
 • Tóm tắt: Như vậy có thể hiểu, Công chứng là hành vi của công chứng viên lập, chứng nhận tính xác thực của các giao dịch nhằm đảm bảo an toàn pháp lý cho …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công chứng xuất hiện tại Việt Nam là vào những năm 30 của thế kỷ XX, do người Pháp đưa vào Việt Nam. Nhưng mãi đến năm 1987, công chứng mới được đề cập lần đầu tiên trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Tại thời điểm này, công chứng được hiểu là “Công …

Vai trò của hoạt động công chứng

 • Tác giả: sotuphap.tayninh.gov.vn
 • Ngày đăng: 02/13/2023
 • Đánh giá: 4.54 (293 vote)
 • Tóm tắt: Khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng năm 2014 quy định: “Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngoài tác dụng bổ trợ tư pháp, hoạt động công chứng còn đem lại nhiều lợi ích thiết thực về mặt tài chính. Nó góp phần không nhỏ vào việc thu các khoản thuế để tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Công chứng góp phần đắc lực vào việc phòng ngừa, …

Công chứng là gì theo quy định của pháp luật hiện hành?

 • Tác giả: lawkey.vn
 • Ngày đăng: 02/10/2023
 • Đánh giá: 4.39 (252 vote)
 • Tóm tắt: 1. Công chứng là gì? … Theo khoản 1 Điều 2 Luật công chứng 2014, Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận: + Tính xác …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các …

Văn phòng công chứng là gì? Có nên công chứng tại đây không?

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 08/09/2022
 • Đánh giá: 4.05 (481 vote)
 • Tóm tắt: Công chứng viên:
  Người đại diện theo pháp luật:
  Địa vị pháp lý:
  Chủ thể thành lập:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ những đặc điểm khác nhau cơ bản giữa Phòng và Văn phòng công chứng, có thể thấy, về nhiệm vụ, công việc, hai loại hình này chỉ khác nhau ở tên gọi, chủ sở hữu vốn và nguồn gốc thành lập. Một bên là đơn vị sự nghiệp công lập, một bên hoạt động như …