Top 5 cư trú là gì tốt nhất

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về cư trú là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Cư trú là gì? Những vấn đề bạn đọc nên biết về cư trú hiện này theo quy định của Luật cư trú 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2013.

1. Cư trú là gì?

Theo Điều 1 Luật cư trú, Cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn dưới hình thức thường trú hoặc tạm trú.

– Công dân có quyền tự do cư trú theo quy định của Luật cư trú và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Công dân có đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thường trú, tạm trú.

– Quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

2. Quyền của công dân về cư trú

Quyền cư trú của công dân được quy định cụ thể tại Điều 9 Luật cư trú như sau:

– Lựa chọn, quyết định nơi thường trú, tạm trú của mình phù hợp với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Được cấp, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú.

– Được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện quyền cư trú.

– Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện biện pháp bảo vệ quyền cư trú của mình.

– Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với hành vi vi phạm pháp luật về cư trú theo quy định của pháp luật.

3. Các trường hợp bị hạn chế quyền tự do cư trú

– Người bị cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

– Người bị Tòa án áp dụng hình phạt cấm cư trú; người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án, được hưởng án treo hoặc đang được hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phạt tù; người đang bị quản chế.

– Người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ thi hành.

4. Nơi cư trú của công dân

– Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

Chỗ ở hợp pháp là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật.

Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú.

Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú và đã đăng ký tạm trú.

– Trường hợp không xác định được nơi cư trú của công dân thì nơi cư trú của công dân là nơi người đó đang sinh sống.

Trên đây là nội dung bài viết Cư trú là gì theo quy định pháp luật hiện hành?, LawKey gửi tới bạn đọc, nếu có thắc mắc liên hệ LawKey để được giải đáp.

Xem thêm: Nơi cư trú của cá nhân được pháp luật quy định thế nào?

Cách xác định cá nhân cư trú và không cư trú theo quy định mới nhất

Top 5 cư trú là gì tổng hợp bởi Browserlinux.com

Cư trú là gì? Quy định nơi cư trú và quản lý cư trú mới nhất?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 05/28/2022
 • Đánh giá: 4.61 (221 vote)
 • Tóm tắt: “Cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc đơn vị hành chính cấp huyện ở nơi không có đơn vị hành …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người chưa thành niên thường xuyên chung sống; trường hợp không xác định …

Cách phân biệt cư trú, thường trú, tạm trú, lưu trú từ 01/7/2021

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 10/19/2022
 • Đánh giá: 4.52 (288 vote)
 • Tóm tắt: Nơi đăng ký cư trú:
  Thời hạn cư trú:
  Thời hạn thực hiện:
  Điều kiện đăng ký:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nơi cư trú của người không có cả nơi thường trú và nơi tạm trú do không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú là nơi ở hiện tại của người đó; trường hợp không có địa điểm chỗ ở cụ thể thì nơi ở hiện tại được xác định là đơn vị hành chính …

Cư trú là gì? Quyền và nghĩa vụ của công dân về cư trú

 • Tác giả: lawnet.vn
 • Ngày đăng: 02/06/2023
 • Đánh giá: 4.34 (598 vote)
 • Tóm tắt: 1. Cư trú là gì? … Theo khoản 2 Điều 2 Luật Cư trú 2020 thì cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc đơn vị hành chính cấp xã …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nơi cư trú của người không có cả nơi thường trú và nơi tạm trú do không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú là nơi ở hiện tại của người đó; trường hợp không có địa điểm chỗ ở cụ thể thì nơi ở hiện tại được xác định là đơn vị hành chính …

Nơi cư trú là gì? Cư trú và thường trú có gì khác nhau?

 • Tác giả: azlaw.vn
 • Ngày đăng: 07/14/2022
 • Đánh giá: 4.19 (568 vote)
 • Tóm tắt: Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 2. Cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc đơn vị hành …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điều 19. Nơi cư trú của người không có nơi thường trú, nơi tạm trú1. Nơi cư trú của người không có cả nơi thường trú và nơi tạm trú do không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú là nơi ở hiện tại của người đó; trường hợp không có địa …

Thẻ cư trú là gì?

 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 12/15/2022
 • Đánh giá: 3.87 (292 vote)
 • Tóm tắt: ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu:
  ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh:
  ✅ Dịch vụ thành lập công ty:
  ✅ Dịch vụ ly hôn:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thẻ thường trú có giá trị 10 năm. Khi thẻ thường trú sắp hết hạn, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam phải đến Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để xin cấp đổi thẻ. Khi đi, cần mang theo hồ sơ bao gồm: mẫu tờ khai đề nghị được cấp …