Tổng hợp 8 ebit là gì hot nhất hiện nay

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp ebit là gì hay nhất và đầy đủ nhất

Ebit là một chỉ số tài chính giúp nhà đầu tư đánh giá được tình hình hoạt động và tiềm năng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định đầu tư rót vốn hay không? Vậy liệu bạn đã biết cách tính và áp dụng Ebit thật hiệu quả trong đầu tư?

1. EBIT là gì?

Ebit hay lợi nhuận trước thuế và lãi vay (tiếng Anh: Earnings Before Interest and Taxes) là toàn bộ các khoản lợi nhuận của doanh nghiệp trước khi tính thuế thu nhập và lãi vay.

Các nhà đầu tư khá quan tâm tới ebit vì nó giúp họ đánh giá được tình hình hoạt động của doanh nghiệp cũng như tiềm năng của nó trong tương lai. Qua đó, họ có thể so sánh các doanh nghiệp với nhau rồi đưa ra các quyết định rót vốn sao cho thật phù hợp.

EBIT là gì?

Khái niệm về Ebit hay lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp

2. Công thức tính EBIT

Công thức tính EBIT được tính các cách sau:

EBIT = Tổng doanh thu – Chi phí hoạt động

Ebit sẽ bằng tổng doanh thu trừ đi chi phí hoạt động. Tuy nhiên, tại Việt Nam, các khoản chi phí lãi vay nằm trong chi phí tài chính nên tính chi phí hoạt động rất khó. Cho nên, ta có công thức thay thế như sau:

Ebit = LNTT + Chi phí lãi vay

Hoặc có thể sử dụng công thức khác là:

Ebit = Thu nhập sau thuế + Thuế thu nhập doanh nghiệp + Chi phí lãi vay.

Ví dụ: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của công ty A là 100 tye, các chi phí hoạt động và sản xuất hết 50 tỷ, chi phí lãi vay là 2 tỷ.

Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp 48 tỷ. Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%) là 9,6 tỷ. Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế – thuế thu nhập doanh nghiệp = 48 – 9,6 = 38.4 tỷ

Thông qua công thức tính EBIT ở trên ta có có:

EBIT = Tổng doanh thu – Chi phí hoạt động = 100 – 50 tỷ

EBIT = Lợi nhuận trước thuế + Chi phí lãi vay = 48 + 2 = 50 tỷ

EBIT = Lợi nhuận sau thuế + Thuế thu nhập doanh nghiệp + chi phí lãi vay = 38,4 + 9,6 + 2 = 50 tỷ

3. Ý nghĩa và vai trò của việc xác định Ebit trong đầu tư

Ebit sẽ giúp nhà đầu tư xác định:

– Khả năng kiểm soát các chi phí của doanh nghiệp như thế nào;

– Hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận ra sao khi đã bỏ qua khoản thuế và lãi vay;

– Doanh nghiệp liệu có thể ra đủ thu nhập để sinh lời không, các khoản phải trả và tài trợ cho các hoạt động khác chi trả ra sao hay nói cách khác là hiệu suất hoạt động cũng như tiềm năng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp ấy;

– Nhà đầu tư cũng có thể so sánh hai doanh nghiệp trong cùng một lĩnh vực, nhưng lại có mức thuế thu nhập khác nhau.

Ý nghĩa và vai trò của việc xác định Ebit trong đầu tư

Lợi nhuận trước thuế là thước do giúp nhà đầu tư đánh giá được tình hình hoạt động của doanh nghiệp trước khi đầu tư

4. Cách sử dụng EBIT hiệu quả trong đầu tư

Sử dụng Ebit margin trong đầu tư

Ebit margin hay biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay là một chỉ tiêu tài chính, biểu thị tính hiệu quả trong quản lý các chi phí hoạt động của doanh nghiệp, như giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, v.v…

Ebit margin được tính bằng Ebit trên doanh thu thuần, có nghĩa là, một đồng doanh thu thuần thì doanh nghiệp tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế và lãi vay.

Nếu doanh nghiệp có Ebit margin cao (trên 15%) trong một thời gian dài thì doanh nghiệp đó kiểm soát chi phí cực tốt.

Cách sử dụng EBIT hiệu quả trong đầu tư

Sử dụng Ebit trong đầu tư hiệu quả

Sử dụng Ebit để tính khả năng thanh toán lãi vay của doanh nghiệp

Khả năng thanh toán lãi vay bằng Ebit trên chi phí lãi vay (Ebit/I)

Chỉ số này có giá trị càng lớn thì chứng tỏ doanh nghiệp càng có khả năng chi trả lãi vay tốt và ngược lại.

Sử dụng Ebit để định giá doanh nghiệp hay cổ phiếu của doanh nghiệp đó

Giá trị doanh nghiệp viết tắt EV sẽ bằng tổng giá trị cổ phiếu + vay ngắn hạn dài hạn + lợi ích cổ đông thiểu số + giá trị thị trường của cổ phiếu ưu đãi – các khoản tiền và tương đương tiền.

Ta sẽ lấy EV/Ebit được một chỉ số sử dụng để so sánh toàn bộ giá trị của một doanh nghiệp với lợi nhuận nó kiếm được hàng năm. Chỉ số này càng thấp càng tốt.

Sử dụng Ebit để định giá doanh nghiệp

Tính Ebit doanh nghiệp giúp nhà đầu tư xác định hướng đầu tư hiệu quả cho bản thân

Sử dụng Ebit để tính toán trong mô hình Dupont 5 nhân tố

Các nhà đầu tư sử dụng mô hình Dupont 5 nhân tố để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

5 nhân tố đó ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số ROE, đó là:

– Hệ số gánh nặng nợ (Tax Burden) = Lợi nhuận sau thuế / Lợi nhuận trước thuế;

– Hệ số gánh nặng lãi vay (Interest Burdern) = Lợi nhuận trước thuế / Ebit;

– Biên lợi nhuận hoạt động Ebit margin = Ebit / Doanh thu thuần;

– Số vòng quay tổng tài sản = Doanh thu thuần trên giá trị bình quân tổng tài sản;

– Tài sản bình quân trên giá trị bình quân vốn chủ sở hữu.

Như vậy, Ebit là một chỉ số khá tốt trong việc giúp nhà đầu tư đánh giá được đúng tình hình hoạt động của doanh nghiệp và những tiềm năng phát triển cho nó tương lai. Mong rằng những kiến thức mà TOPI mang đến ở trên sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về Ebit cũng như một chỉ số giúp đánh giá doanh nghiệp trước khi đầu tư. Chúc bạn đầu tư thành công!

Top 8 ebit là gì tổng hợp bởi Browserlinux.com

EBIT là gì? 4 ứng dụng hữu ích từ chỉ số EBIT

 • Tác giả: soriaforcongress.com
 • Ngày đăng: 04/09/2023
 • Đánh giá: 4.6 (533 vote)
 • Tóm tắt: EBIT là gì? · Cách tính ebit · Ý nghĩa của ebit · Ứng dụng của ebit trong đầu tư
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như vậy là trên đây chúng tôi đã cung cấp cho bạn đầy đủ những thông tin cần thiết về Ebit là gì, cách tính, ý nghĩa cũng như các ứng dụng của ebit trong đầu tư. Chỉ số này giúp các nhà đầu tư đánh giá được đúng tình hình của doanh nghiệp và những …

EBIT là gì? Cách tính và ứng dụng chỉ số này

 • Tác giả: ubot.vn
 • Ngày đăng: 06/09/2022
 • Đánh giá: 4.43 (452 vote)
 • Tóm tắt: EBIT là gì? EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) là chỉ số Lợi nhuận trước lãi vay và thuế TNDN. Đây là một chỉ số tài chính được sử …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tỷ số EBIT/Lãi vay là chỉ số được sử dụng để đánh giá khả năng trả nợ của một doanh nghiệp dựa trên lợi nhuận trước lãi và thuế (EBIT). Chỉ số này giúp cho các nhà đầu tư, ngân hàng và các bên liên quan hiểu được rủi ro tài chính liên quan đến việc …

Chỉ số EBIT trong phân tích tài chính doanh nghiệp

 • Tác giả: pinetree.vn
 • Ngày đăng: 08/07/2022
 • Đánh giá: 4.31 (571 vote)
 • Tóm tắt: EBIT là gì? … EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) là lợi nhuận trước lãi vay và thuế hay còn gọi là lợi nhuận trước thuế được thể hiện …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tỷ số EBIT/Lãi vay là chỉ số được sử dụng để đánh giá khả năng trả nợ của một doanh nghiệp dựa trên lợi nhuận trước lãi và thuế (EBIT). Chỉ số này giúp cho các nhà đầu tư, ngân hàng và các bên liên quan hiểu được rủi ro tài chính liên quan đến việc …

Chỉ số EBIT là gì? #5 Ứng dụng của EBIT trong đầu tư chứng khoán

 • Tác giả: finhay.com.vn
 • Ngày đăng: 11/06/2022
 • Đánh giá: 3.99 (374 vote)
 • Tóm tắt: EBIT là tên viết tắt của cụm từ Earnings Before Interest and Taxes, nghĩa là lợi nhuận trước lãi vay và thuế của doanh nghiệp. Đây là phần lợi nhuận doanh …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trường hợp báo cáo tài chính tóm tắt không có chi phí lãi vay, nhà đầu tư hãy tìm kiếm chi phí này trong phần thuyết minh báo cáo tài chính để ước tính chỉ số EBIT. Tuy nhiên, nếu trong bản thuyết minh cũng không có mục chi phí này, nhà đầu tư có …

EBIT và EBITDA: Cách tính và áp dụng trong đầu tư (CHUẨN)

 • Tác giả: govalue.vn
 • Ngày đăng: 08/22/2022
 • Đánh giá: 3.95 (307 vote)
 • Tóm tắt: EBIT là gì? EBIT là viết tắt của Earnings Before Interest and Tax, hay Lợi nhuận trước lãi vay và thuế. Đây là một chỉ tiêu tài chính …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chúng tôi sẽ không mua những doanh nghiệp mà ở đó họ nói nhiều về EBITDA. Nếu bạn lập ra một danh sách các doanh nghiệp và chia ra hai nhóm, một nhóm sử dụng EBITDA như một thước đo hoạt động và nhóm kia thì không, tôi nghĩ bạn sẽ tìm thấy nhiều dấu …

Ebit là gì? Cách tính ebit đơn giản mà bạn nên biết

 • Tác giả: anfin.vn
 • Ngày đăng: 08/10/2022
 • Đánh giá: 3.72 (583 vote)
 • Tóm tắt: Ebit được viết tắt từ Earnings Before Interest and Taxes, được dịch ra là lợi nhuận trước thuế và lãi vay được. Chỉ số này cho thấy được toàn bộ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chúng tôi sẽ không mua những doanh nghiệp mà ở đó họ nói nhiều về EBITDA. Nếu bạn lập ra một danh sách các doanh nghiệp và chia ra hai nhóm, một nhóm sử dụng EBITDA như một thước đo hoạt động và nhóm kia thì không, tôi nghĩ bạn sẽ tìm thấy nhiều dấu …

EBIT là gì? Cách tính EBIT trong báo cáo tài chính

 • Tác giả: hocvientaichinh.com.vn
 • Ngày đăng: 09/21/2022
 • Đánh giá: 3.53 (424 vote)
 • Tóm tắt: EBIT là một chỉ số dùng để đánh giá khả năng thu được lợi nhuận của công ty, bằng thu nhập trừ đi các chi phí, nhưng chưa trừ tiền (trả) lãi và …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đòn bẩy tài chính hay giao dịch trên vốn chủ sở hữu phát sinh khi tài sản cố định được tài trợ từ vốn nợ, (bao gồm cả cổ phiếu ưu đãi). Khi cùng trả lại một khoản lãi lớn hơn chi phí vốn nợ, phần vượt quá sẽ làm tăng EPS và tương tự cũng được áp …

Ebit là gì? Công thức tính và cách sử dụng Ebit trong đầu tư

 • Tác giả: bizfly.vn
 • Ngày đăng: 10/08/2022
 • Đánh giá: 3.21 (242 vote)
 • Tóm tắt: Ebit là gì? … Ebit (Earnings Before Interest and Taxes) là một chỉ số tài chính được sử dụng để đo lường toàn bộ lợi nhuận của một doanh nghiệp …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đòn bẩy tài chính hay giao dịch trên vốn chủ sở hữu phát sinh khi tài sản cố định được tài trợ từ vốn nợ, (bao gồm cả cổ phiếu ưu đãi). Khi cùng trả lại một khoản lãi lớn hơn chi phí vốn nợ, phần vượt quá sẽ làm tăng EPS và tương tự cũng được áp …