FAQ Block For Gutenberg

Mô tả

FAQ blocks for Gutenberg provide a block for the new Gutenberg editor in WordPress which allows you to add FAQs with basic styling options.

This plugin allows you to add multiple FAQs.

You can easily give background color and font color to question and answer.

Rate this post

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*