Force Regenerate Thumbnails

Mô tả

Force Regenerate Thumbnails allows you to delete all old images size and REALLY regenerate the thumbnails for your image attachments.

See the screenshots tab for more details.

Rate this post

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*