Top 5 ham so la gi tốt nhất

Qua bài viết này mvatoi.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về ham so la gi hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Bài 1 :

-o0o-

Nếu một đại lượng y phụ thuộc vào một đại lượng thay đổi x sao cho một giá trị của xha ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x, và x gọi là biến số.

1. Hàm số được cho bằng hai dạng : bảng và công thức.

a. Hàm số dạng bảng :

x 0 1 2 3 4 5 y 1 3 5 7 9 11

b. Hàm số bằng công thức (dạng tường minh):

y = f(x)

f(x) là biểu thức đại số với biến x.

Ví dụ :

y = 2 : hàm hằng.

y = 2x +1: hàm số bậc nhất

y = x2 +2x -1: hàm số bậc 2

y=frac{2x+1}{x-1} hàm số nhất biến .v .v …

2. Tập giá trị và tập xác định :

Tập giá trị Y là tập hợp các giá trị của hàm số y.

Tập xác định X tập hợp các giá trị của biến số x. Tập xác định X của hàm số y xác định.

3. Đồ thị của hàm số :

3.a. Định nghĩa :

Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp các cặp giá trị tương ứng (x ; f(x)) trên mặt phẳng tọa độ.

b. mặt phẳng tọa độ Oxy :

* Ox :trục hoành.

* Oy : trục tung.

* O : gốc tọa độ.

* ( I) góc phần tư thứ I, (II) góc phần tư thứ iI,( III) góc phần tư thứ III,( IV) góc phần tư thứ IV.

c. Biểu diễn tọa độ một điểm A trên mặt phẳng tọa độ Oxy:

Ta có : A(xA ; yA) trong đó : xA: hoành độ của điểm A .

yA: hoành độ của điểm A .

ví dụ Biểu diễn tọa độ một điểm A(2 ; 3)

vẽ đồ thị của một hàm số trên mặt phẳng tọa độ:

y = x2 +2x – 1 (c); y = 2x + 1 (d)

4. Vị trí tương đối giữa điểm và đồ thị hàm số :

cho A(xA ; yA) và hàm số y = f(x) có đồ thị (c). A thuộc (c) khi yA = f(xA)

ví dụ : A(1 ; 2) và B( -2 ; 1) có thuộc y = f(x) = x2 +2x – 1 (c)

giải.

Tính : f(xA) = f(1) = 12 +2.1 – 1 = 2 = yA

=> A € ( c).

f(xB) = f(-2) = (-2)2 +2.(-2) – 1 = 2 = -1 ≠ yB

=> B không nằm trên (C).

5. Hàm số đồng biến và hàm số nghịch biến :

Định nghĩa :

Cho hàm số y = f(x) xác định với mọi giá trị của x thuộc R.

 • Nếu giá trị của biến tăng lên mà giá trị tương ứng của hàm số f(x) cũng tăng lên thì hàm số y = f(x) được gọi là hàm số đồng biến trên R (gọi tắt là hàm số đồng biến).
 • Nếu giá trị của biến tăng lên mà giá trị tương ứng của hàm số f(x) cũng giảm đi thì hàm số y = f(x) được gọi là hàm số nghịch biến trên R (gọi tắt là hàm số nghịch biến).

Định lí : với x1, x2 thuộc R.

 • Nếu x1 < x2 mà f(x1) < f(x2) thì hàm số y = f(x) đồng biến trên R.
 • Nếu x1 < x2 mà f(x1) > f(x2) thì hàm số y = f(x) nghịch biến trên R.

Ví dụ :hàm số sau đồng biến hay nghịch biến : y = f(x) = -2x +1

Giải

Tập xác định : R

với x1, x2 thuộc R sao cho x1 < x2 = > x2 – x1 > 0 (1)

tính : f(x1) = -2×1 +1; f(x2) = -2×2 +1

xét : f(x1) – f(x2) = (-2×1 +1) – (-2×2 +1) = -2×1 +1 +2×2 -1 = 2(x2 – x1) >0 (vì x2 – x1 > 0 )

=> f(x1) > f(x2) vậy : hàm số nghịch biến.

BÀI TẬP SGK

BÀI 1 TRANG 44:

Cho hàm số y = f(x) =

tính : f(-2) =

f(0) =

BÀI 7 TRANG 46:

Cho hàm số y = f(x) = 3x . Cho hai số x1, x2 thuộc R sao cho x1 < x2

Hãy chứng minh f(x1) < f(x2) rồi rút ra kết luận hàm số đồng biến trên R

Giải

Tập xác định : R

Cho hai số x1, x2 thuộc R sao cho x1 < x2= > x2 – x1 > 0

tính : f(x1) = 3×1 +1; f(x2) =3×2 +1

xét : f(x2) – f(x1) = 3×2 – 3×1 = 3(x2 – x1) >0 (vì x2 – x1 > 0 )

=> f(x1) < f(x2) vậy : hàm số đồng biến trên R .

BÀI TẬP BỔ SUNG :

Tính giá trị của hàm số tại x = x0 :

Cho hàm số y = f(x).

Bước 1. Thế giá trị của biến x bằng x0. (chổ nào có x thế bằng x0).

Bước 2. Tính y0 = f(x0).

=================================

Ví dụ minh họa : cho hàm số y = f(x) = x3 + 2×2 -3x -1 tại x = 2.

Giài.

Y0 = f(2) = 23 + 2.22 -3.2 -1 ( bước 1).

= 9 (bước 2)

vậy : y0 = 9

Top 5 ham so la gi tổng hợp bởi Browserlinux.com

Hàm số là gì? Tất tần tật về hàm số bậc nhất, bậc hai – Môn Toán – Lớp 10

 • Tác giả: butbi.hocmai.vn
 • Ngày đăng: 08/03/2022
 • Đánh giá: 4.6 (470 vote)
 • Tóm tắt: Hàm số: Quy tắc cho tương ứng mỗi một số x ∈ D với mặt phẳng một số y ∈ R. 2. Một số cách thông dụng để cho hàm số: 1. Cho dưới dạng bảng, 2.

Hàm số đồng biến là gì? Hàm số đồng biến khi nào?

 • Tác giả: manta.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/02/2022
 • Đánh giá: 4.5 (471 vote)
 • Tóm tắt: Hàm số đồng biến khi nào? Đây có lẽ là câu hỏi khiến nhiều bạn học sinh bối rối. Đừng lo! Trong bài viết này, Manta.edu.vn sẽ giúp các bạn …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi học trong trường trước khi đi vào một vấn đề mới. Chúng em thường được thầy dạy cho quen dần các khái niệm, định nghĩa. Khi hiểu được lý thuyết, chúng ta có thể áp dụng nó để giải quyết vấn đề. Vậy trước tiên để học tốt về Hàm số đồng biến bạn …

Hàm số là gì? – Banhoituidap

 • Tác giả: banhoituidap.com
 • Ngày đăng: 08/08/2022
 • Đánh giá: 4.27 (567 vote)
 • Tóm tắt: Hàm số có thể được hiểu một cách đơn giản là một MỐI QUAN HỆ hay ÁNH XẠ giữa giá trị đầu vào và giá trị đầu ra. Một ví dụ đơn giản nhé, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi học trong trường trước khi đi vào một vấn đề mới. Chúng em thường được thầy dạy cho quen dần các khái niệm, định nghĩa. Khi hiểu được lý thuyết, chúng ta có thể áp dụng nó để giải quyết vấn đề. Vậy trước tiên để học tốt về Hàm số đồng biến bạn …

"Hàm Số" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

 • Tác giả: studytienganh.vn
 • Ngày đăng: 04/28/2022
 • Đánh giá: 4.05 (403 vote)
 • Tóm tắt: The set of functions on a given set is the most basic form of math that we have learned in school. Tập xác định của hàm số trên một tập hợp cho trước là dạng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong toán học, Hàm số hay hàm là một quan hệ tính chất giữa hai hay nhiều tập hợp liên kết mọi phần tử của tập hợp đầu tiên với đúng một phần tử của tập hợp thứ hai hay nhiều tập hợp hơn nữa. Ví dụ điển hình là các hàm từ số nguyên sang số nguyên …

Định nghĩa hàm số

 • Tác giả: thayphu.net
 • Ngày đăng: 07/25/2022
 • Đánh giá: 3.86 (219 vote)
 • Tóm tắt: Khi cho hàm số bằng công thức y = f ( x ) y=f(x) y=f(x) mà không nói gì về tập xác định thì người ta quy ước tập xác định của hàm số là tập hợp tất cả số thực x …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong toán học, Hàm số hay hàm là một quan hệ tính chất giữa hai hay nhiều tập hợp liên kết mọi phần tử của tập hợp đầu tiên với đúng một phần tử của tập hợp thứ hai hay nhiều tập hợp hơn nữa. Ví dụ điển hình là các hàm từ số nguyên sang số nguyên …