Hide Admin Bar

Mô tả

Hides the Admin Bar in WordPress 3.1+, credits to Yoast, and Pete Mall. If you love this plugin, buy me a cup of coffee.

Rate this post

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*