Top 6 hợp số là gì tốt nhất

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp hợp số là gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Số nguyên tố là những số chỉ có ước là 1 và chính nó. Vậy hợp số là gì? Hợp số khác với số nguyên tố ở điểm nào? Hợp số có những tính chất và cách tìm hợp số như thế nào? Trong bài này chúng ta sẽ cũng nhau tìm hiểu nhé.

1. Hợp số là gì?

Hợp số là những số chia cho các số khác ngoài số 1 và chính nó. Hay nói cách khác, hợp số là những số có nhiều hơn 2 ước là 1 và chính nó.

Ví dụ: Các số 4; 6; 8; 9;10;… đều được gọi là hợp số vì chúng có nhiều hơn 2 ước là 1 và chính nó.

– Mọi số nguyên dương bất kì đều có ba trường hợp xảy ra, hoặc là số nguyên tố, hoặc là hợp số, hoặc không phải là số nguyên tố cũng không phải là hợp số.

*Lưu ý:

– Hợp số nhỏ nhất có 1 chữ số là số 4.

– Hợp số lớn nhất có 1 chữ số là số 9.

– Hợp số nhỏ nhất có 2 chữ số là số 10

– Hợp số lớn nhất có 2 chữ số là số 99

– Hợp số nhỏ nhất có 3 chữ số là số 100

– Hợp số lớn nhất có 3 chữ số là số 999

2. Các tính chất đặc trưng của hợp số

Hợp số có một số tính chất đặc trưng như sau:

– Mọi số tự nhiên lớn hơn 1 không phải là số nguyên tố thì đều là hợp số.

– Số 9 là hợp số lẻ nhỏ nhất có 1 chữ số.

– Các số 4; 6; 8; 9; 10; 12; …. đều là các hợp số. Vậy tập hợp các hợp số là một tập vô hạn.

– Số 0 và số 1 không phải là số nguyên tố, cũng không phải là hợp số.

– Muốn biết một số tự nhiên lớn hơn 1 có phải là hợp số hay không, ta phải tìm tập các ước của nó.

3. Cách tìm hợp số đơn giản, hiệu quả

Chúng ta chỉ có thể kiểm tra một số có phải là hợp số không bằng cách: Nếu nhỏ hơn 2 thì chắc chắn số đó không phải là hợp số. Nếu đếm số ước của số n trong đoạn từ 2 cho đến căn bậc hai của n mà có ước thì n được coi là hợp số. Ngược lại, nếu không có thì nó là số nguyên tố.

Ngoài ra, chúng ta có thể kiểm tra một số có phải là hợp số hay không bằng 3 phương pháp sau:

*Phương pháp 1:kiểm tra một số có phải là hợp số hay không dựa theo thao tác lặp từng phần tử với bước nhảy 1.

Để kiểm tra N có phải là hợp số hay không bằng phương pháp này ta làm như sau:

 • Bước 1: Nhập số N.
 • Bước 2: Kiểm tra nếu N < 2 thì N không phải là một hợp số. Nếu N lớn 2 thì chuyển đến bước 3.
 • Bước 3: Lặp trong khoảng từ 2 cho đến ( N – 1). Nếu trong khoảng này mà tồn tại số mà N chia hết cho số đó thì kết luận: N là hợp số. Nếu kết quả ngược lại thì N là một số nguyên tố.

Ví dụ:Kiểm tra xem 10 có phải là hợp số không?

Ta có: 10 > 2 và trong khoảng tử 2 đến 9, ta thấy rằng 10 chia hết cho 2 và 5.

Vì vậy chắc chắn 10 là hợp số.

*Phương pháp 2:kiểm tra một số có phải là hợp số hay không theo dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9 mà chúng ta đã được học.

Ví dụ: Kiểm tra xem số 122 có phải là hợp số hay không?

Theo dấu hiệu chia hết cho 2 ta thấy số 122 ⋮ 2 nên số 122 có nhiều hơn 2 ước.

Vậy số 122 là hợp số.

*Phương pháp 3: Chúng ta cũng có thể dự vào bảng số nguyên tố để kiểm tra một số có phải là hợp số hay không bằng cách loại từ các số là số nguyên tố từ đó tìm ra hợp số. (Đây là cách được đánh giá là tối ưu hơn 2 phương pháp trên)

4. Bài tập về hợp số

Bài 1: Kiểm tra xem trong các số sau, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số bằng cách dùng dấu hiệu chia hết hoặc tra bảng số nguyên tố:

826; 397; 633; 541; 1435; 2999; 4352.

ĐÁP ÁN

Tra bảng số nguyên tố ta thấy các số 397; 541; 2999 là số nguyên tố.

Theo dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5 ta thấy 816 ⋮ 2; 633 ⋮ 3; 1435 ⋮ 5; 4352 ⋮ 2 nên các số 816; 633; 1435; 4352 là hợp số.

Bài 2: Tìm chữ số thích hợp vào * để các số sau là hợp số:

ĐÁP ÁN

a) Dựa vào bảng số nguyên tố ta thấy: số 541 và 547 là các số nguyên tố.

Do đó để là hợp số thì * = {2; 3; 4; 5; 6; 8; 9}

Vậy * = {2; 3; 4; 5; 6; 8; 9}

b) Dựa vào dấu hiệu chia hết cho 5 ta thấy số ⋮ 5.

Do đó để là hợp số thì * = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}

Vậy * = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}

c) Dựa vào bảng số nguyên tố ta thấy: số 2543 và 2549 là các số nguyên tố.

Do đó để là hợp số thì * = {1; 2; 4; 5; 6; 7; 8}

Vậy * = {1; 2; 4; 5; 6; 7; 8}

Bài 3: Tổng sau là số nguyên tố hay hợp số:

a) 11.12.13 + 14.15

b) 11.13.15 + 17.19.23

c) 22.23 – 16.17

ĐÁP ÁN

a. Vì 12 ⋮ 3 nên (11.12.13) ⋮ 3

15 ⋮ 3 nên (14.15) ⋮ 3

Do đó: (11.12.13 + 14.15) ⋮ 3 ( áp dụng tính chất chia hết của một tổng)

Vậy (11.12.13 + 14.15) là hợp số

b. Ta thấy 11.13.15 là tích của 3 số lẻ nên là số lẻ

17.19.23 là tích của 3 số lẻ nên là số lẻ

Do đó (11.13.15 + 17.19.23) là số chẵn

Mặt khác, (11.13.15 + 17.19.23) lớn hơn 2 nên (11.13.15 + 17.19.23) là hợp số

Vậy (11.13.15 + 17.19.23) là hợp số

c. Vì 22 ⋮ 2 nên (22.23) ⋮ 2

16 ⋮ 2 nên ( 16.17) ⋮ 2

Do đó (22.23 – 16.17) ⋮ 2 (áp dụng tính chất chia hêt của một hiệu)

Vậy (22.23 – 16.17) là hợp số

Bài 4: Cho p và 8p – 1 là các số nguyên tố. Chứng minh rằng 8p + 1 là hợp số.

ĐÁP ÁN

* TH1: Xét p = 3 thì ta có:

8p – 1 = 24 – 1 = 23 (Là số nguyên tố)

8p + 1 = 24 + 1 = 25 ( Là hợp số)

Vậy p = 3 thỏa mãn yêu cầu bài toán

* TH2: Xét p ≠ 3 thì ta có:

8p – 1; 8p; 8p + 1 là 3 số tự nhiên liên tiếp

8p – 1 không chia hết cho 3 (Vì 8p – 1 là số nguyên tố theo đề ra)

8p cũng không chia hết cho 3 ( Vì p là số nguyên tố theo đề ra và p ≠ 3)

Vậy 8p + 1 phải chia hết cho 3 (Trong 3 số tự nhiên liên tiếp luôn tồn tại 1 số chia hết cho 3).

Từ đó suy ra: 8p + 1 không phải là số nguyên tố

Vậy 8p + 1 là hợp số ( Điều phải chứng minh)

Như vậy, qua bài viết trên chũng ta đã biết được câu trả lời về hợp số là gì cũng như một số bài tập toán sử dụng lý thuyết này. Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn củng cố thêm kiến thức toán học của mình.

Chịu trách nhiệm nội dung: GV Nguyễn Thị Trang

Top 6 hợp số là gì tổng hợp bởi Browserlinux.com

Số nguyên tố là gì ?Hợp số là gì ? – Olm

 • Tác giả: olm.vn
 • Ngày đăng: 02/09/2023
 • Đánh giá: 4.65 (274 vote)
 • Tóm tắt: 3.hợp số lẻ nhỏ nhất là 9. 4.số nguyên tố chẵn duy nhất là 2. 5. có 25 số nguyên tố nhỏ hơn 100. 6.kiểm tra xem ước của nó là gì.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chúng ta chỉ có thể kiểm tra một số có phải là hợp số không bằng cách: Nếu nhỏ hơn 2 thì chắc chắn số đó không phải là hợp số. Nếu đếm số ước của số n trong đoạn từ 2 cho đến căn bậc hai của n mà có ước thì n được coi là hợp số. Ngược lại, nếu không …

Tập hợp số là gì? Các tập hợp số cơ bản trong toán học

 • Tác giả: bambooschool.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/11/2023
 • Đánh giá: 4.39 (291 vote)
 • Tóm tắt: Tập hợp các số tự nhiên quy ước là N · Tập hợp các số nguyên quy ước là Z · Tập hợp các số hữu tỉ quy ước là Q · Tập hợp các số thực quy ước là R.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chúng ta chỉ có thể kiểm tra một số có phải là hợp số không bằng cách: Nếu nhỏ hơn 2 thì chắc chắn số đó không phải là hợp số. Nếu đếm số ước của số n trong đoạn từ 2 cho đến căn bậc hai của n mà có ước thì n được coi là hợp số. Ngược lại, nếu không …

Hợp số là gì? Hợp số là những số nào? Lấy ví dụ về hợp số?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 08/04/2022
 • Đánh giá: 4.21 (421 vote)
 • Tóm tắt: Trong toán học, hợp số có thể được định nghĩa là những số có nhiều hơn hai ước. Các số không phải là số nguyên tố là hợp số vì chúng chia hết …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Số nguyên tố là số có đúng hai ước là ‘1’ và chính số đó. Một hợp số có nhiều hơn hai thừa số, nghĩa là ngoài việc chia hết cho 1 và chính số đó, nó còn có thể chia hết cho ít nhất một số nguyên dương. 1 không phải là số nguyên tố hay hợp số. Ngoài …

Số nguyên tố là gì? Số nguyên tố ký hiệu là gì? Toán 6

 • Tác giả: vnreview.vn
 • Ngày đăng: 06/25/2022
 • Đánh giá: 4.18 (372 vote)
 • Tóm tắt: Số nguyên tố: Là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước (số chia hết) là 1 và chính nó. Tập hợp các số nguyên tố được kí hiệu là P,
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Số nguyên tố là số có đúng hai ước là ‘1’ và chính số đó. Một hợp số có nhiều hơn hai thừa số, nghĩa là ngoài việc chia hết cho 1 và chính số đó, nó còn có thể chia hết cho ít nhất một số nguyên dương. 1 không phải là số nguyên tố hay hợp số. Ngoài …

Số nguyên tố là gì? Hợp số là gì? Tổng hợp kiến thức liên quan

 • Tác giả: ocnhoi.net
 • Ngày đăng: 05/21/2022
 • Đánh giá: 3.89 (261 vote)
 • Tóm tắt: Hợp số là gì? … Thế nào là hợp số? Hợp số là một số tự nhiên có thể hiểu diễn thành tích của hai số tự nhiên khác nhỏ hơn nó. Hoặc hiểu một các …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để giải thích cho trả lời này thì ta cần bắt đầu bàn về số nguyên tố. Ví dụ ta muốn biết số 429 chia hết cho số nào thì ta cần phải xét tính chia của 429 cho tất cả các số từ 1 cho đến 429. Nhưng vậy ta rất mất thời gian, ngoài ra còn nhiều số lớn …

Ước số là gì – Bội số – Số nguyên tố – Hợp số [Toán 6]

 • Tác giả: cmath.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/23/2022
 • Đánh giá: 3.71 (370 vote)
 • Tóm tắt: Tìm hiểu về ước số là gì là các khái niệm vô cùng quan trọng và là nền tảng trong môn Toán học đối với các bạn học sinh lớp 6.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ước chung là gì và một số khái niệm khác về số nguyên tố, hợp số hay bội số đều là những kiến thức nền tảng tuy đơn giản nhưng vô cùng quan trọng và cần thiết trong Toán học. Bài viết trên của CMath Education – Câu lạc bộ toán học muôn màu đã giúp …