Top 5 import là gì tốt nhất, bạn nên biết

Duới đây là các thông tin và kiến thức về import là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Nhập khẩu (Import)

Định nghĩa

Nhập khẩu trong tiếng Anh là Import.

Nhập khẩu là mua hàng hóa và dịch vụ (kể cả hàng đầu tư) từ nước ngoài.

Nhập khẩu là quá trình hàng hóa hoặc dịch vụ được đưa vào nước này từ nước khác. Từ “nhập khẩu – import” bắt nguồn từ từ “cảng – port” vì hàng hóa thường được vận chuyển bằng thuyền ra nước ngoài.

Cùng với xuất khẩu, nhập khẩu tạo thành xương sống của thương mại quốc tế. Nếu giá trị nhập khẩu của một quốc gia vượt quá giá trị xuất khẩu của quốc gia đó, quốc gia đó có cán cân thương mại âm (negative BOT), còn được gọi là thâm hụt thương mại.

Tầm quan trọng của hàng nhập khẩu

– Hàng nhập khẩu quan trọng trên hai phương diện.

– Một là, cùng với hàng xuất khẩu nó tạo thành cán cân thương mại của một nước. Hàng nhập khẩu phải được thanh toán băng giá trị tương đương của hàng xuất khẩu để duy trì trạng thái cân bằng trong cán cân thanh toán.

– Hai là, nhập khẩu là khoản rút ra hay rò rỉ khỏi vòng chu chuyển của thu nhập quốc dân, do đó làm giảm sản lượng và thu nhập trong nước.

Tác động của nhập khẩu

– Một mặt, nhập khẩu có lợi vì nó tạo điều kiện cho đất nước hưởng thụ những ích lợi do chuyên môn hóa và thương mại quốc tế mang lại, tức đất nước mua được hàng hóa và dịch vụ với giá thấp hơn trường hợp nó tự sản xuất.

– Nhưng mặt khác, như điểm thứ hai nêu trên chỉ ra, nhập khẩu là một trở ngại vì làm giảm sản lượng và thu nhập trong nước.

Điều quan trọng là phải duy trì được sự cân bằng giữa xuất và nhập khẩu. Nhập khẩu có lợi khi nó được thanh toán bằng hàng xuất khẩu, vì thu nhập bị mất cho hàng nhập khẩu được thu lại từ xuất khẩu hoặc nguồn vốn chảy vào để đầu tư ở nền kinh tế trong nước.

Kết luận

Các nhà kinh tế và phân tích chính sách bất đồng quan điểm về tác động tích cực và tiêu cực của hàng nhập khẩu.

Một số nhà phê bình cho rằng việc tiếp tục phụ thuộc vào hàng nhập khẩu có nghĩa là giảm nhu cầu đối với các sản phẩm được sản xuất trong nước, do đó có thể cản trở tinh thần kinh doanh và phát triển các dự án kinh doanh.

Ngược lại, những người ủng hộ cho rằng hàng nhập khẩu nâng cao chất lượng cuộc sống bằng cách cung cấp cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn với hàng hóa rẻ hơn; sự sẵn có của những hàng hóa rẻ hơn này cũng giúp ngăn ngừa lạm phát tràn lan.

(Tài liệu tham khảo: Từ điển Kinh tế học, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân; Import Definition, Investopedia)

Top 5 import là gì tổng hợp bởi Browserlinux.com

Imports of goods and services (% of GDP)

 • Tác giả: data.worldbank.org
 • Ngày đăng: 02/15/2023
 • Đánh giá: 4.64 (496 vote)
 • Tóm tắt: World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. License : CC BY-4.0. LineBarMap. Share Details. Label.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điều quan trọng là phải duy trì được sự cân bằng giữa xuất và nhập khẩu. Nhập khẩu có lợi khi nó được thanh toán bằng hàng xuất khẩu, vì thu nhập bị mất cho hàng nhập khẩu được thu lại từ xuất khẩu hoặc nguồn vốn chảy vào để đầu tư ở nền kinh tế …

ministry of Interior

 • Tác giả: bahraincustoms.gov.bh
 • Ngày đăng: 07/28/2022
 • Đánh giá: 4.46 (458 vote)
 • Tóm tắt: Foreign goods are re-imported within one year (365 days) from the date of re-exportation. Customs duties shall have been collected in full on such goods when …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điều quan trọng là phải duy trì được sự cân bằng giữa xuất và nhập khẩu. Nhập khẩu có lợi khi nó được thanh toán bằng hàng xuất khẩu, vì thu nhập bị mất cho hàng nhập khẩu được thu lại từ xuất khẩu hoặc nguồn vốn chảy vào để đầu tư ở nền kinh tế …

What is Importer of Record and Why is it Important / IOR – Flash Global

 • Tác giả: flashglobal.com
 • Ngày đăng: 01/30/2023
 • Đánh giá: 4.39 (227 vote)
 • Tóm tắt: Furthermore, the Importer of Record is the responsible party for the payment of duties, tariffs, and fees of the imported goods. Compliance Concerns For the …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Since the Importer of Record can appear complicated when considering international trade between differing parties, the role of the Importer of Record is often forgotten. To effectively manage the global supply chain, the Importer of Record can be …

Thuật ngữ xuất nhập khẩu Import là gì? Tầm quan trọng của Import là gì ?

 • Tác giả: vi.vncomex.com
 • Ngày đăng: 07/16/2022
 • Đánh giá: 4.03 (481 vote)
 • Tóm tắt: Import là gì là thuật ngữ có nghĩa là nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ hay cả những hàng đầu tư mang lại lợi nhuận từ nước ngoài về với nước mình, là quá trình vận …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuy nhiên dù Nhập khẩu hay xuất khẩu Import là gì cũng đều có những ưu nhược điểm mang lại cho nền kinh tế nước nhà. Đều mang lại những lợi ích nhất định cần được phát triển hơn nữa. Thông qua bài viết mà vi.vncomex.com chia sẻ chắc hẳn bạn đã hiểu …

Bản dịch của “import” trong Việt là gì?

 • Tác giả: babla.vn
 • Ngày đăng: 12/16/2022
 • Đánh giá: 3.84 (284 vote)
 • Tóm tắt: The success of the mines led to the arrival of indigenous people and the importation of black slaves to work in them.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuy nhiên dù Nhập khẩu hay xuất khẩu Import là gì cũng đều có những ưu nhược điểm mang lại cho nền kinh tế nước nhà. Đều mang lại những lợi ích nhất định cần được phát triển hơn nữa. Thông qua bài viết mà vi.vncomex.com chia sẻ chắc hẳn bạn đã hiểu …