LiteSpeed Cache

Mô tả

LiteSpeed Cache cho WordPress (LSCWP) là một plugin tăng tốc tất-cả-trong-một cho trang web, nó có thể tạo ra bộ nhớ cache ở cấp độ máy chủ độc quyền và hàng loạt các tính năng tối ưu hóa khác.

LSCWP hỗ trợ WordPress Multisite và tương thích với hầu hết các plugin phổ biến, bao gồm WooCommerce, bbPress và Yoast SEO.

LiteSpeed Cache for WordPress is compatible with ClassicPress.

Yêu cầu

Tính năng chung may be used by anyone with any web server (LiteSpeed, Apache, NGINX, etc.).

Tính năng độc quyền của LiteSpeed require one of the following: OpenLiteSpeed, commercial LiteSpeed products, LiteSpeed-powered hosting, or QUIC.cloud CDN. Why?

Tính năng plugin

Tính năng chung

 • Bộ nhớ cache CDN QUIC.cloud miễn phí
 • Object Cache (Memcached/LSMCD/Redis) Support+
 • Tối ưu hóa hình ảnh (Lossless/Lossy)
 • Giảm thiểu CSS, JavaScript và HTML
 • Minify inline & external CSS/JS
 • Kết hợp CSS/JS
 • Tự động tạo CSS quan trọng
 • Lazy-load images/iframes
 • Responsive Image Placeholders
 • Multiple CDN Support+
 • Load CSS Asynchronously
 • Defer/delay JS loading
 • Browser Cache Support+
 • Trình dọn dẹp và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu
 • PageSpeed score (including Core Web Vitals) optimization
 • OPcode Cache Support+
 • HTTP/2 Push cho CSS/JS (trên các máy chủ web hỗ trợ nó)
 • DNS Prefetch
 • Cloudflare API
 • Single Site and Multisite (Network) support
 • Cài đặt Nhập/Xuất
 • Giao diện hấp dẫn, dễ hiểu
 • Hỗ trợ định dạng hình ảnh WebP
 • Heartbeat control

+ This service is not provided by the LSCache plugin, nor is it guaranteed to be installed by your service provider. However, the plugin is compatible with the service if it is in use on your site.

Tính năng độc quyền của LiteSpeed

 • Cache các trang tự động để cải thiện đáng kể hiệu suất trang web
 • Tự động dọn dẹp các trang liên quan dựa trên các sự kiện nhất định
 • Bộ nhớ đệm cache riêng cho người dùng đã đăng nhập
 • Caching of WordPress REST API calls
 • Bộ nhớ đệm riêng biệt cho máy tính để bàn và thiết bị di động
 • Khả năng lên lịch để dọn dẹp cache cho các URL được chỉ định
 • Hỗ trợ WooCommerce và bbPress
 • WordPress CLI commands
 • Hệ thống API để tích hợp cache dễ dàng
 • Loại trừ khỏi bộ nhớ đệm theo URI, Danh mục, Thẻ, Cookie, Tác nhân người dùng
 • Trình thu thập thông tin tải trước thông minh có hỗ trợ sơ đồ trang web thân thiện với SEO
 • Nhiều trình thu thập dữ liệu cho các loại cache khác nhau
 • HTTP/2 support
 • HTTP/3 & QUIC support
 • Hỗ trợ ESI* (Bao gồm Edge Side)
 • Widgets and Shortcodes as ESI blocks* (requires Classic Widgets plugin for WP 5.8+)

* Tính năng không khả dụng trong OpenLiteSpeed

Tài nguyên LSCWP

 • Join our Slack community to connect with other LiteSpeed users.
 • Đặt câu hỏi trên diễn đàn hỗ trợ của chúng tôi.
 • View detailed documentation.
 • Read WordPress Wednesday tutorials on our blog.
 • Help translate LSCWP.
 • LSCWP GitHub repo.

Khả năng tương thích với bên thứ ba

The vast majority of plugins and themes are compatible with LSCache. Our API is available for those that are not. Use the API to customize smart purging, customize cache rules, create cache varies, and make WP nonce cacheable, among other things.

Quyền riêng tư

This plugin includes some suggested text that you can add to your site’s Privacy Policy via the Guide in the WordPress Privacy settings.

Để biết thông tin của riêng bạn: LiteSpeed Cache cho WordPress có khả năng lưu trữ một bản sao của mỗi trang web được hiển thị trên trang web của bạn. Các trang này được lưu trữ cục bộ trên hệ thống nơi phần mềm máy chủ LiteSpeed được cài đặt và không được chuyển giao hoặc truy cập bởi nhân viên LiteSpeed dưới bất kỳ hình thức nào, trừ khi cần thiết trong việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật thông thường nếu bạn yêu cầu. Tất cả các tệp bộ nhớ cache là tạm thời và có thể dễ dàng bị xóa trước khi chúng tự hết hạn, nếu cần, thông qua lệnh Purge All. Tùy thuộc vào các quản trị viên trang web riêng lẻ để đưa ra các quy tắc hết hạn bộ nhớ cache của riêng họ.

In addition to caching, our WordPress plugin has online features provided by QUIC.cloud for Image Optimization, CSS Optimization and Low Quality Image Placeholder services. When one of those optimizations are requested, data is transmitted to a remote QUIC.cloud server, processed, and then transmitted back for use on your site. Now if using the QUIC.cloud CDN it uses LSCache technologies to access your site then host your site to others globally and also your data is not transferred to or accessed by QUIC.cloud employees in any way, except as necessary in providing maintenance or technical support. QUIC.cloud keeps copies of that data for up to 7 days and then permanently deletes them. Similarly, the WordPress plugin has a Reporting feature whereby a site owner can transmit an environment report to LiteSpeed so that we may better provide technical support. None of these features collects any visitor data. Only server and site data are involved.

Please see the QUIC.cloud Privacy Policy for our complete Privacy/GDPR statement.

Rate this post

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*