Login No Captcha reCAPTCHA

Mô tả

Adds a Google No Captcha ReCaptcha checkbox to your WordPress and Woocommerce login, forgot password, and user registration pages. Denies access to automated scripts while making it easy on humans to log in by checking a box. As Google says, it is “Tough on bots, easy on humans.”

Rate this post

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*