LuckyWP Table of Contents

Mô tả

Tạo mục lục thân thiện SEO cho bài viết, trang hoặc custom post type. Giao diện rất đẹp.

Tính năng

 • Tự động chèn mục lục (cấu hình post type và vị trí).
 • Thân thiện SEO: mục lục có thể hiển thị trên kết quả tìm kiếm của Google.
 • Chèn bằng shortcode, Gutenberg block hoặc widget.
 • Button on toolbar of the classic editor.
 • Gutenberg block into “Common Blocks”.
 • Cài đặt số heading tối thiểu để hiển thị mục lục.
 • Cài đặt độ sâu heading cho mục lục.
 • Bỏ qua heading theo cấp độ hoặc văn bản.
 • Hierarchical or linear view.
 • Numeration items: decimal or roman numbers in order or nested.
 • Giao diện tùy chỉnh: rộng, float, cỡ chữ và độ đậm tiêu đề, cỡ chữ item, màu sắc.
 • Color scheme (tối, sáng, trắng, tróng uốt) và khả năng viết đè màu sắc.
 • Nút Hiển thị/Ẩn (tùy chọn)
 • Nhãn tùy chỉnh.
 • Smooth scroll (optionally).
 • Setting offset top for smooth scroll.
 • Bao mục lục với thẻ <!–noindex–> (tùy chọn)
 • Hash đẹp hơn trong đường dẫn (ví dụ example.com/faq/#how_do_this).
 • Hỗ trợ RTL
 • Available override global settings for a particular post.
 • Hoàn toàn tương thích với WordPress theme và plugin.

Tự động chèn

Để chèn tự động mục lục vào bài viết, chọn “Tự động chèn mục lục” trong phần cài đặt plugin (tab “Tự động chèn”).

Vị trí hỗ trợ:

 • trước heading đầu tiên:
 • sau heading đầu tiên:
 • after first block (paragraph or heading);
 • đầu bài viết;
 • cuối bài viết.

Bạn cũng có thể lựa chọn kiểu post type mà lục lục sẽ được thêm tự động.

Manual Insert

For manual insertion a table of content in a posts, use one of the ways:

 • button “Table of Contents” on toolbar in classic editor;
 • gutenberg block “Table of Contents”;
 • shortcode [lwptoc].

Pretty hash in URL

Mặc định, hash sẽ được tạo ra sau heading (ví dụ, #How_Do_This). Bạn có thể thay đổi định dạng has trong Cài đặt chung, tab “Khác.”.

Với web không phải Tiếng Anh bạn nên bật tiện ích Intl PHP.

Tương thích

LuckyWP Table of Contents đã thử thành công với các plugin sau:

 • Elementor Page Builder
 • Beaver Builder và Beaver Builder Themer Add-On
 • WPBakery Page Builder
 • Oxygen
 • WordPress Multilingual Plugin (WPML), đã xác nhận chính thức
 • Rank Math, đã xác nhận chính thức
 • WP Rocket
 • Toolset Views và Toolset Access

Hooks

Filters lwptoc_before, lwptoc_after

Sử dụng để thêm HTML tùy chỉnh trước/sau mục lục.

Ví dụ:

add_filter('lwptoc_before', function ($before) {
  return '<p>Example text before TOC.</p>' . $before;
});

Filter lwptoc_shortcode_tag

Sử dụng filter này để đổi tên tag shortcode [lwptoc].

Ví dụ:

add_filter('lwptoc_shortcode_tag', function ($tag) {
  return 'toc';
});

Filter lwptoc_heading_id

Sử dụng để sửa ID heading.

Ví dụ:

add_filter('lwptoc_heading_id', function ($id, $label) {
  return $id;
}, 10, 2);
Rate this post

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*