Danh sách 6 make for là gì hay nhất

Dưới đây là danh sách make for là gì hay nhất được tổng hợp bởi mvatoi.com.vn

1. Tổng hợp các cấu trúc make trong tiếng Anh

Cấu trúc make có nghĩa là làm cho, sai khiến, khá phổ biến trong văn nói hoặc các kỳ thi. Tuy nhiên, make có rất nhiều cách sử dụng, khi kết hợp với các cụm từ, giới từ thì sẽ mang một ý nghĩa khác nhau. Dưới đây là tổng hợp cấu trúc make để bạn tham khảo:

1.1. Cấu trúc: Make + somebody + do sth (Sai khiến ai đó làm gì)

Đây là một cấu trúc sai khiến ai đó làm gì khá phổ biến.

Ví dụ:

– The robber makes everyone lie down. (Tên cướp bắt mọi người nằm xuống)

– My mother makes me do all the housework. (Mẹ tôi bắt tôi làm hết việc nhà)

1.2. Cấu trúc: Make + somebody + to verb (Bắt buộc ai đó làm gì)

Cấu trúc make somebody mang ý nghĩa là bắt buộc ai đó làm gì

null

Cấu trúc make bắt buộc ai đó làm gì

Ví dụ:

– Don’t make my son cry. (Đừng làm con trai tôi khóc)

– I was made to go out. (Tôi bị bắt ra khỏi nhà)

Và rất nhiều người thường nhầm lẫn giữa make somebody do sth, make somebody to do sth hay make somebody doing sth. Khi muốn nói bắt buộc, yêu cầu ai đó làm việc gì, ta sử dụng cấu trúc: make sb do sth. Chú ý trong cấu trúc này make được theo sau bởi một động từ nguyên thể không to ( V-infinitive).

✗ He makes us to learn fifty new words every week.

✓ He makes us new words every week.

✗ Advertising makes us to buy a lot of unnecessary things.

✓ Advertising makes us buy a lot of unnecessary things.

Tuy nhiên khi dùng make ở thể bị động, make đi với động từ nguyên thể có to (be made to do something)

VD: She was made to work for 12 hour a day. (Cô ấy đã làm việc 12 tiếng 1 ngày).

Xem thêm:

=> PHÂN BIỆT CẤU TRÚC NEITHER NOR EITHER OR CỰC DỄ DÀNG!

=> 5 PHÚT THÀNH THẠO CẤU TRÚC LET, LETS VÀ LET’S TRONG TIẾNG ANH

1.3 Cấu trúc: Make sb/sth adj (Làm cho)

Cấu trúc make sth này mang ý nghĩa là làm cho.

Ví dụ:

– The film makes me sad. (Bộ phim làm tôi buồn)

– Her gift make me very happy. (Món quà của cô ấy làm tôi rất hạnh phúc)

1.4. Cấu trúc: Make + possible/impossible

Cấu trúc 1: Make it possible + to V

Nhìn vào cấu trúc trên ta thấy, nếu theo sau MAKE là một V nguyên thể có to (hay còn gọi là tân ngữ của MAKE là một to V), thì ta phải có IT đứng giữa MAKE và POSSIBLE.

null

Cấu trúc make + possible

Ví dụ:

The new bridge makes possible to cross the river easily and quickly. (Cây cầu mới giúp bạn có thể qua sông một cách dễ dàng và nhanh chóng)

Ta thấy theo sau make có to V (to cross), vậy câu đúng phải là: The new bridge makes it possible to cross the river easily and quickly.

Cấu trúc 2: Make possible + N/ cụm N

Với cấu trúc này, mọi người phải nhớ, nếu nhìn vào câu đó, mà thấy theo sau MAKE là một N – danh từ hoặc cụm danh từ thì không được đặt IT ở giữa MAKE và POSSIBLE

Ví dụ:

The internet makes possible much faster communication and development of economics all over the world. (Internet giúp giao tiếp và phát triển kinh tế trên toàn thế giới nhanh hơn rất nhiều)

Faster communication and development: là một cụm danh từ — ta phải sử dụng cụm ‘make possible’.

Cấu trúc 3: Make possible for sb to do sth = cause sth happen

Ví dụ:

The buses make possible for students to move from place to place much cheaper. (Xe bus giúp cho sinh viên di chuyển từ nơi này đến nơi khác rẻ hơn)

Xem thêm:

=> CẤU TRÚC DIFFICULT : ĐỊNH NGHĨA, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

=> TEST ONLINE MIỄN PHÍ

2. Một số cụm động từ phổ biến thường đi với make

Ngoài các cấu trúc make thông dụng ở trên thì khi kết hợp make với cụm từ, giới từ thì sẽ mang nghĩa hoàn toàn khác. Ví dụ cấu trúc make up là trang điểm. Hãy cùng Langmaster tìm hiểu ngay dưới đây:

null

Một số cụm động từ phổ biến thường đi với make

– Make up: bịa chuyện ,làm hòa, trang điểm.

– Make a diss: tạo ra bịa ra

– Make fun off: chế nhạo ai

– Make a decision + make up one’s mind = decide: quyết định

– Make mistake: phạm lỗi

– Make potential: đạt được tiềm năng gì

– Make success = be home anh dry = go through = be successful: thành công

– Make a discovery: khám phá

– Make up of: được tạo thành từ

– Make a story: bịa chuyện

– Make a fuss: làm ầm lên

– Make a fortune: kiếm lời

– Make a guess: đoán

– Make habit of: tạo thói quen làm gì

– Make a loss: thua lỗ

– Make a mess: bày bừa ra

– Make a move: move

– Make a promise: hứa

– Make a proposal: đưa ra đề nghị

– Make room for: chuyển chỗ

– Make war: gây chiến

– Make trouble: gây rắc rối

– Make use of: tận dụng

– Make a phone call = call = phone: gọi điện

– Make a report: viết,có bài báo cáo

– Make/deliever/give a speech: có đọc diễn văn

– Make noise: làm ồn

– Make progress: làm cho tiến bộ

– Make profit: thu lợi nhuận

– Make friend with: kết bạn với

– Make no difference: không có gì là khác biệt với ai

– Make much of = treat as very important: xem như là quan trọng

– Make light of = treat as very unimportant” xem là không quan trọng

– Make any sense: chẳng hợp lý,không hiểu

– Make end meet = make both end meet: xoay sở để sống

– Make for a living = earn for a living: kiếm sống = work as = làm việc như là

– Make effort: nỗ lực

– Make the most of = make the best of: tận dụng triệt để nhất

– Make an excuse: nhận lỗi

– Make way for: dọn đường cho

– Make into = turn into: chuyển hóa thành

Xem thêm:

=> SỬ DỤNG CẤU TRÚC AVOID NHƯ THẾ NÀO? PHÂN BIỆT AVOID VÀ PREVENT

=> CẤU TRÚC ADVISE LÀ GÌ? TOÀN BỘ CÁCH DÙNG ADVISE TRONG TIẾNG ANH

3. Phân biệt cấu trúc của make và do

Thực tế, rất nhiều người thường nhầm lẫn về hai động từ make và do, bởi mang nghĩa gần tương đương nhau. Tuy nhiên, make và do lại sở hữu các cách dùng khác nhau, cấu trúc khác nhau. Cụ thể:

null

Phân biệt make và do

Do

Make

– Thường dùng để nói về nghề nghiệp, học tập, công việc và không tạo ra sản phẩm vật chất mới nào.

Ví dụ: do homework, do job,…

– Diễn tả các hoạt động chung chung hoặc hoạt động hàng ngày.

Ví dụ: Do sth, do the kitchen

– Dùng để thay thế cho động từ trước đó khi nghĩa của câu đã rõ ràng

– Diễn tả hoạt động tạo nên cái mới từ nguyên liệu vật chất sẵn có.

Ví dụ: made from grapes, made of table

– Diễn tả hành động có kế hoạch, hoặc tương tác với đối tượng khác

Ví dụ: make the decision, make someone happy

– Thường đi với cụm từ chỉ đồ ăn, bữa ăn

Ví dụ: make lunch, make coffee

4. Tìm hiểu thêm 50 cụm giao tiếp ngắn trong tiếng Anh

4. Bài tập về cấu trúc make trong tiếng Anh

Để hiểu hơn về cấu trúc make, cách sử dụng cũng như là kết hợp các cụm từ thì hãy thực hiện nhanh các bài tập dưới đây:

4.1. Bài tập về cấu trúc của make

Bài 1: Điền dạng đúng của do, take và make vào chỗ trống.

 1. He is … research in chemistry now.
 2. My family normally … the shopping on Monday mornings.
 3. Let’s … a plan.
 4. She … crossword puzzles on the train everyday.
 5. Could you .. me a favor?

Bài 2: Lựa chọn đáp án chính xác nhất

1. I ____ a lot of things in my free time.

A. do B. make

2. It doesn’t matter if he doesn’t get 10/10. Just ____ your best!

A. does B. makes

3. My brother always ____ a lot of mistakes when I write.

A. does B. makes

4. Too much sugar in your diet can ____ you harm.

A. do B. make

5. Don’t ____ promises that you can’t keep!

A. do B. make

6. My grandmother ____ the best chocolate cake!

A. does B. makes C. both

Bài 3: Thuộc các cụm từ với make:

1. Make …….. : bịa chuyện ,làm hòa, trang điểm.

2. Make ……… : tạo ra bịa ra

3. Make ……… : chế nhạo ai

4. Make ……… : quyết định

5. Make …….. : đoán

6. Make ………. : tạo thói quen làm gì7. Make ……… : đưa ra đề nghị

8. Make ………. : chuyển chỗ

9. Make ………. : làm ồn

10. Make ………. : làm cho tiến bộ

11. Make ………. : nhận lỗi

12. Make ………. : dọn đường cho

4.2. Đáp án

Bài 1:

 1. Doing
 2. Do
 3. Make
 4. Does
 5. Do

Bài 2.

1 – A, 2 – A, 3 – B, 4 – A, 5 – B, 6 – C.

Bài 3:

1. Make up: bịa chuyện ,làm hòa, trang điểm.

2. Make a diss: tạo ra bịa ra

3. Make fun off: chế nhạo ai

4. Make a decision + make up one’s mind = decide: quyết định

5. Make a guess: đoán

6. Make habit of: tạo thói quen làm gì7. Make a proposal: đưa ra đề nghị

8. Make room for: chuyển chỗ

9. Make noise: làm ồn

10. Make progress: làm cho tiến bộ

11. Make an excuse: nhận lỗi

12. Make way for: dọn đường cho

Phía trên là toàn bộ về cấu trúc make và bài tập để các bạn thực hành. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học tập ngôn ngữ thứ 2 này nhé. Ngoài ra, đừng ngại đăng ký khóa học tiếng Anh giao tiếp tại Langmaster để có cơ hội học tập cùng với các giáo viên bản địa cực chuẩn nhé.

Top 6 make for là gì tổng hợp bởi Browserlinux.com

10 Phrasal verbs với Make thường gặp trong tiếng Anh!

 • Tác giả: prep.vn
 • Ngày đăng: 07/22/2022
 • Đánh giá: 4.73 (439 vote)
 • Tóm tắt: 1. Make for · Make for: (làm cho một cái gì đó) để di chuyển đến một nơi. Ví dụ: She picked up her umbrella and made for the door. · Make for: (làm cho một cái gì …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phrasal verb với Make – những cụm từ có tần suất xuất hiện thường xuyên trong văn phong tiếng Anh. Bởi vậy khi bạn nắm vững được các cụm từ này thì khả năng sử dụng tiếng Anh sẽ được tăng lên đáng kể. Dưới đây, Prep đã tổng hợp một số Phrasal Verb …

Make For là gì và cấu trúc cụm từ Make For trong câu Tiếng Anh

 • Tác giả: studytienganh.vn
 • Ngày đăng: 08/15/2022
 • Đánh giá: 4.54 (404 vote)
 • Tóm tắt: Make up for sth:
  Make sth up:
  Make off with sth:
  Make sth out:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “Make For” là một trong những từ được sử dụng phổ biến nhất trong Tiếng Anh. Với khả năng kết hợp với nhiều từ khác, “Make For” tạo ra những hiệu ứng ngôn ngữ tuyệt vời, giúp bạn ghi điểm cao trong mắt người đối diện, nhưng cũng rất dễ gây nhầm lẫn. …

Giỏi ngay cấu trúc Make trong 5 phút. Cách phân biệt Make và Do chính xác nhất!

 • Tác giả: topicanative.edu.vn
 • Ngày đăng: 08/05/2022
 • Đánh giá: 4.3 (279 vote)
 • Tóm tắt: a) Make là ngoại động từ có nghĩa là làm, chế tạo, khiến cho. Ví dụ: To make the bed: dọn dẹp giường; To make tea: pha tách trà. b) Make có …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “Make For” là một trong những từ được sử dụng phổ biến nhất trong Tiếng Anh. Với khả năng kết hợp với nhiều từ khác, “Make For” tạo ra những hiệu ứng ngôn ngữ tuyệt vời, giúp bạn ghi điểm cao trong mắt người đối diện, nhưng cũng rất dễ gây nhầm lẫn. …

Bản dịch của “make up for” trong Việt là gì?

 • Tác giả: babla.vn
 • Ngày đăng: 07/19/2022
 • Đánh giá: 4.05 (366 vote)
 • Tóm tắt: Tra từ ‘make up for’ trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch Việt khác. … Bản dịch của “make up for” trong Việt là gì?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “Make For” là một trong những từ được sử dụng phổ biến nhất trong Tiếng Anh. Với khả năng kết hợp với nhiều từ khác, “Make For” tạo ra những hiệu ứng ngôn ngữ tuyệt vời, giúp bạn ghi điểm cao trong mắt người đối diện, nhưng cũng rất dễ gây nhầm lẫn. …

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 09/19/2022
 • Đánh giá: 3.95 (342 vote)
 • Tóm tắt: Ví dụ minh họa cụm động từ Make for: – The low quality of the service MADE FOR a lot of dissatisfaction.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “Make For” là một trong những từ được sử dụng phổ biến nhất trong Tiếng Anh. Với khả năng kết hợp với nhiều từ khác, “Make For” tạo ra những hiệu ứng ngôn ngữ tuyệt vời, giúp bạn ghi điểm cao trong mắt người đối diện, nhưng cũng rất dễ gây nhầm lẫn. …

trung tam ngoai ngu

 • Tác giả: saigonvina.edu.vn
 • Ngày đăng: 02/22/2023
 • Đánh giá: 3.67 (328 vote)
 • Tóm tắt: Make for sth/ sb, make off là cụm từ chỉ dự di chuyển theo sự chỉ dẫn của ai, việc gì hay hấp tấp, vội vã làm một việc gì đó tội lỗi, gian dối để trốn tránh …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “Make For” là một trong những từ được sử dụng phổ biến nhất trong Tiếng Anh. Với khả năng kết hợp với nhiều từ khác, “Make For” tạo ra những hiệu ứng ngôn ngữ tuyệt vời, giúp bạn ghi điểm cao trong mắt người đối diện, nhưng cũng rất dễ gây nhầm lẫn. …