Danh sách 4 mortgage là gì hot nhất, bạn nên biết

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về mortgage là gì hot nhất được tổng hợp bởi M & Tôi

Thế chấp (Mortgage)

Khái niệm

Thế chấp trong tiếng Anh gọi là Mortgage.

Thế chấp tài sản là việc bên thế chấp dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận thế chấp và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp.

Căn cứ theo hình thức pháp lí qui định tại Bộ luật dân sự 2015:

“1. Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp).

2. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp”.

Đặc điểm

Không có sự chuyển giao trạng thái của tài sản mà chỉ chuyển giao cho ngân hàng bộ giấy tờ gốc chứng nhận quyền sở hữu về tài sản đó. Trong thời gian thế chấp tài sản, bên thế chấp có quyền sử dụng tài sản đó.

Tài sản dùng trong thế chấp chủ yếu là bất động sản, các phương tiện giao thông cơ giới, hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh…

Trong trường hợp thế chấp toàn bộ bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ của bất động sản, động sản đó cũng thuộc tài sản thế chấp.

Trong trường hợp thế chấp một phần bất động sản, động sản, có vật phụ thì vật phụ thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Tài sản thế chấp có thể là tài sản được hình thành trong tường lai.

Việc thế chấp quyền sử dụng đất được thực hiện theo qui định về thế chấp quyền sử dụng đất tại Bộ luật dân sự, luật đất đai và các qui định khác của pháp luật có liên quan.

Tài sản thế chấp do bên thể chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.

Phân loại

Căn cứ theo nội dung thế chấp có hai loại: Thế chấp pháp lí và thế chấp công bằng

Căn cứ trên số lần thế chấp:

Thế chấp thứ nhất: Là việc thế chấp tài sản để bảo đảm cho món nợ thứ nhất hay thế chấp cho khoản vay đầu tiên đang tồn tại.

Thế chấp thứ hai: Là hình thức thế chấp trong đó người đi vay sử dụng phần giá trị chênh lệch giữa giá trị tài sản thế chấp và khoản vay thứ nhất được bảo đảm bằng tài sản đó để bảo đảm cho khoản nợ thứ hai, thứ ba,… thứ n.

Căn cứ vào tính chất tài sản:

Thế chấp toàn bộ: Các phần phụ cũng đều thuộc tài sản thế chấp

Thế chấp một phần: Dùng một phần tài sản để thế chấp. Trong trường hợp có phần phụ thì phần phụ chỉ thuộc tài sản thế chấp nếu có thỏa thuận.

Căn cứ vào nguồn gốc của tài sản thế chấp:

Thế chấp trực tiếp: Tài sản thế chấp chính là tài sản hình thành từ vốn vay của ngân hàng.

Thế chấp gián tiếp: Tài sản thế chấp và tài sản hình thành từ vốn vay của ngân hàng là hoàn toàn khác nhau.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình tín dụng Ngân hàng, Học viện Ngân hàng, NXB Lao động- Xã hội).

Top 4 mortgage là gì tổng hợp bởi Browserlinux.com

Mortgage là gì? Đặc điểm và các loại Mortgage

 • Tác giả: jobsgo.vn
 • Ngày đăng: 05/21/2022
 • Đánh giá: 4.63 (536 vote)
 • Tóm tắt: Mortgage là gì? Đây là thuật ngữ chỉ hình thức thế chấp tài sản. Tức là tài sản thuộc quyền sở hữu của mình, đem thế chấp cho người khác.

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN ỨNG VIÊN

 • Tác giả: vieclam123.vn
 • Ngày đăng: 01/29/2023
 • Đánh giá: 4.44 (441 vote)
 • Tóm tắt: 1.1. Mortgage là gì? … Mortgage có nghĩa là thế chấp. Mortgage là thuật ngữ chỉ hình thức thế chấp tài sản, là việc bên thế chấp dùng tài sản thuộc sở hữu của …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thế chấp công bằng là hình thức ngân hàng chỉ nắm giữ giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng tài sản. Khi người thế chấp không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ, ngân hàng phải dựa trên thỏa thuận để xử lý tài sản. Tài sản thế chấp có thể sẽ bị phân chia với …

Mortgage là gì? Thế chấp và khoản vay khác nhau thế nào?

 • Tác giả: careerlink.vn
 • Ngày đăng: 03/01/2023
 • Đánh giá: 4.34 (261 vote)
 • Tóm tắt: Mortgage là gì? · Điểm khác biệt giữa Loan… · Đặc điểm của Mortgage là gì?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mortgage Rate là lãi suất vay nợ khi chủ sở hữu cầm cố tài sản. Theo đó, Mortgage Rate được tính trên một khoản thế chấp, do người cho vay xác định. Trên thực tế, lãi suất này có thể khác nhau tùy thuộc vào từng người vay cùng với hồ sơ tín dụng của …

Mortgage là gì? Tìm hiểu về đặc điểm và các hình thức phân loại đa dạng

 • Tác giả: yuanta.com.vn
 • Ngày đăng: 05/01/2022
 • Đánh giá: 4.04 (298 vote)
 • Tóm tắt: Mortgage là gì? … Mortgage là thế chấp, thể hiện trong quan hệ tín dụng. Cụ thể, người đi vay sử dụng tài sản của mình để thế chấp. Tuy nhiên, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mortgage là gì? Đây là thuật ngữ quen thuộc trong lĩnh vực tài chính và thể hiện mối quan hệ cho vay và đi vay. Trong mối quan hệ tín dụng, việc cho vay biểu thị qua mortgage là việc người đi vay dùng tài sản của mình để thế chấp với bên cho vay. …