Top 6 nguyên tử khối là gì tốt nhất

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp nguyên tử khối là gì hay nhất được tổng hợp bởi mvatoi.com.vn

Nguyên tử khối là một trong những nội dung quan trọng mà các bạn học sinh khi học hóa cần làm quen để có thể vận dụng vào các bài tập hiệu quả. Vậy nguyên tử khối là gì?

Nguyên tố hóa học là gì?

Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, là những nguyên tử đồng nhất về mặt hoá học.

Mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng một hay hai chữ cái (Thường là một hay hai chữ cái đâu trong tên La-tinh của nguyên tố), trong đó chữ cái đầu được viết ở dạng chữ in hoa, gọi là kí hiệu hoá học. Ví dụ, kí hiệu của nguyên tố hiđro là H, nguyên tố canxi là Ca, nguyên tố cacbon là C…

Kí hiệu hoá học được quy định dùng thống nhất trên toàn thế giới.

Nguyên tử khối là gì?

Nguyên tử có khối lượng vô cùng bé, nếu tính bằng gam thì số trị quá nhỏ nên rất bất tiện để có thể sử dụng. Ví dụ, khối lượng của 1 nguyên tử C bằng : 0,000 000 000 000 000 000 000 019 926 g (= 1,9926.10 23g).

Vì thế nên trong khoa học đã sự dụng một cách riêng để biểu thị khối lượng của nguyên tử. Người ta quy ước lấy 1/12 khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị khối lượng cho nguyên tử, gọi là đơn vị cacbon, viết tắt là đC, kí hiệu quốc tế là u. Dựa theo đơn vị này để tính khối lượng của nguyên tử.

Khối lượng tính bằng đơn vị cacbon chỉ là khối lượng tương đối giữa các nguyên tử. Người ta gọi khối lượng này là nguyên tử khối và định nghĩa nguyên tử khối là gì như sau : “Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon”. Thường có thể bỏ bớt các chữ đvC sau các số trị nguyên tử khối.

Mỗi nguyên tố có một nguyên tử khối riêng biệt. Vì vậy, dựa vào nguyên tử khối của một nguyên tố chưa biết ta xác định được đó là nguyên tố nào.

Nguyên tử khối của mg là bao nhiêu?

Bài 1.

a) Đáng lẽ nói những nguyên tử loại này, những nguyên tử loại kia, thì trong khoa học nói nguyên tố hoá học này, nguyên tố hoá học kia.

b) Những nguyên tử có cùng số proron trong hạt nhân đều là những nguyên tử cùng loại, thuộc cùng một nguyên tố hoá học

Bài 2.

a) nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proron trong hạt nhân.

b) Mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng một hay hai chữ cái (Thường là một hay hai chữ cái đâu trong tên La-tinh của nguyên tố), trong đó chữ cái đầu được viết ở dạng chữ in hoa, gọi là kí hiệu hoá học.

Ví dụ, kí hiệu của nguyên tố hiđro là H, nguyên tố canxi là Ca, nguyên tố cacbon là C…

Bài 3:

a) Cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca lần lượt chỉ: Hai nguyên tử cacbon, năm nguyên tử oxi, ba nguyên tử canxi.

b) Dùng số và kí hiệu để diễn tả: 3N, 7 Ca, 4 Na.

Bài 4:

Một đơn vị cacbon bằng 1/12 khối lượng của nguyên tử C.

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. Mỗi nguyên tố có nguyên tử khối riêng biệt.

Bài 5:

Nguyên tử magie:

a) Nguyên tử khối của Mg = 24; nguyên tử khối của C = 12 => Nguyên tử Mg nặng hơn guyên tử C bằng 24: 12 = 2 lần nguyên tử cacbon.

b) Nguyên tử khối của Mg = 24; nguyên tử khối của S = 32 => Nguyên tử Mg nhẹ hơn guyên tử S bằng 24: 32 = ¾ lần nguyên tử lưu huỳnh.

c) Nguyên tử khối của Mg = 24, nguyên tử khối của Al = 27 => Nguyên tử Mg nhẹ hơn guyên tử Al bằng 24: 27 = 8/9 lần nguyên tử nhôm.

Bài 6:

Nguyên tử khối của nguyên tử Nito = 14 đvC mà nguyên tử X nặng gấp 2 lần nguyên tử Nito

=> Nguyên tử khối của X = 14 x 2 = 28 (đvC)

Nguyên tử X là là nguyên tố Silic, kí hiệu là Si.

Như vậy trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về những kiến thức lý thuyết cũng như bài tập cụ thể để giải thích nguyên tử khối là gì. Hy vọng các bạn học sinh có thể hiểu một cách rõ ràng hơn về nguyên tố hóa học là gì, nguyên tử khối là gì, đơn vị cacbon cũng như những kiến thức lý thú có liên quan. Chúc các bạn học tập tốt!

Top 6 nguyên tử khối là gì tổng hợp bởi Browserlinux.com

Nguyển Tử Khối Là Gì? Bảng Nguyên Tử Khối Đây Đủ Nhất

 • Tác giả: giasuhanoigioi.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/21/2022
 • Đánh giá: 4.79 (326 vote)
 • Tóm tắt: Nguyên tử khối cũng chính là khối lượng và tính theo đơn vị gam của 1 mol nguyên tử. Nó được ký hiệu bằng chữ u trong hệ quốc tế về đo lường. 1 u = 1/NA gam = 1 …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như vậy trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về những kiến thức lý thuyết cũng như bài tập cụ thể để giải thích nguyên tử khối là gì. Hy vọng các bạn học sinh có thể hiểu một cách rõ ràng hơn về nguyên tố hóa học là gì, nguyên tử khối là gì, đơn …

Nguyên tử khối là gì? Bảng nguyên tử khối hóa học đầy đủ nhất

 • Tác giả: caodangyduochochiminh.vn
 • Ngày đăng: 11/03/2022
 • Đánh giá: 4.56 (212 vote)
 • Tóm tắt: Nguyên tử khối của một nguyên tử hay còn gọi là khối lượng tương đối của một nguyên tử nguyên tố đó, được tính bằng tổng của khối lượng electron …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đa số các nguyên tố hóa học là hỗn hợp nhiều đồng vị có tỷ lệ phần trăm số nguyên tử xác định, do vậy nguyên tử khối của các nguyên tố có nhiều đồng vị được tính bằng trung bình nguyên tử khối của hỗn hợp đồng vị tính đến tỉ lệ phần trăm số nguyên …

Giải thích khái niệm nguyên tử khối là gì? Một số mẹo học nguyên tử khối

 • Tác giả: labvietchem.com.vn
 • Ngày đăng: 01/28/2023
 • Đánh giá: 4.34 (202 vote)
 • Tóm tắt: Nguyên tử khối là gì? · Nguyên tử khối trung bình là gì?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên thực tế thì vào thế kỷ thứ XII, các nhà khoa học đã từng sử dụng hydro và oxy để làm đơn vị chuẩn của nguyên tử. Tuy nhiên, sau nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học đã chứng minh được rằng, hydro và oxy có sai số lớn hơn đơn vị cacbon. Do đó, vào …

Nguyên tử khối là gì? Cách nhớ siêu nhanh bảng nguyên tử khối – Hoá học 10 VUIHOC

 • Tác giả: vuihoc.vn
 • Ngày đăng: 07/19/2022
 • Đánh giá: 4.07 (517 vote)
 • Tóm tắt: Khối lượng của một nguyên tử được tính bằng đvC được gọi là nguyên tử khối. Sẽ có các nguyên tử khối khác nhau giữa các nguyên tố khác nhau.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: VD: KL của 1 nguyên tử C là 0, 000 000 000 000 000 000 000 019 926 g (hay có thể viết ngắn lại = 1,9926.10-23g). Do đó, các nhà khoa học đã nghĩ ra một cách khác giúp biểu hiện KL của nguyên tử. Cụ thể, họ đã quy ước rằng lấy 1/12 khối lượng của …

Nguyên tử khối là gì? Tìm hiểu chi tiết từ A–Z

 • Tác giả: monkey.edu.vn
 • Ngày đăng: 12/02/2022
 • Đánh giá: 3.97 (279 vote)
 • Tóm tắt: Khái niệm “Nguyên tử khối là gì? · Bảng nguyên tử khối chi tiết…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xác định nguyên tố trong hợp chất: Đề bài cho biết tổng nguyên tử khối của các nguyên tố trong một hợp chất bất kỳ và yêu cầu xác định nguyên tố còn thiếu trong hợp chất đó. Đối với dạng bài tập này, bạn chỉ cần lấy tổng các nguyên tử khối đó trừ đi …

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN ỨNG VIÊN

 • Tác giả: vieclam123.vn
 • Ngày đăng: 07/08/2022
 • Đánh giá: 3.6 (214 vote)
 • Tóm tắt: Nguyên tử khối của một nguyên tử là khối lượng tương đối của nguyên tử nguyên tố, là tổng khối lượng notron, proton và electron nhưng do khối lượng của electron …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nguyên tử khối của một nguyên tử là khối lượng tương đối của nguyên tử nguyên tố, là tổng khối lượng notron, proton và electron nhưng do khối lượng của electron nhỏ nên sẽ không tính khối lượng này. Do đó, nguyên tử khối xấp xỉ bằng khối của hạt …