Top 7 phát triển bền vững là gì tốt nhất, đừng bỏ lỡ

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp phát triển bền vững là gì hay nhất và đầy đủ nhất

Phát triển bền vững về môi trường được hiểu là khi sử dụng các yếu tố tự nhiên từ môi trường, chất lượng môi trường sống của con người phải được đảm bảo, tích hợp các giá trị của hệ sinh thái và đa dạng sinh học vào việc hoạch định kế hoạch quốc gia và địa phương. Các yêu cầu để phát triển bền vững môi trường là:

 • Sử dụng có hiệu quả tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên không tái tạo
 • Phát triển không vượt quá ngưỡng chịu tải của hệ sinh thái
 • Bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ tầng khí quyển Trái đất
 • Kiểm soát và giảm thiểu phát thải khí nhà kính
 • Bảo vệ chặt chẽ các hệ sinh thái nhạy cảm
 • Giảm thiểu xả thải, khắc phục ô nhiễm (đất, nước, không khí, lương thực thực phẩm), cải thiện và khôi phục môi trường những khu vực ô nhiễm…

tieu-chi-danh-gia-phat-trien-ben-vungNăng lượng sạch được khai thác sử dụng nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính, hướng đến sự phát triển bền vững về môi trường

Có 5 chỉ tiêu cụ thể về môi trường được đặt ra trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2021-2030, bao gồm:

 • Tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%
 • Tỷ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường lưu vực các sông đạt trên 70%
 • Giảm 9% lượng phát thải khí nhà kính (So với kịch bản phát triển thông thường)
 • 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường.
 • Tăng diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt 3-5% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia.

Ngoài ra, theo Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP giảm ít nhất 15% so với năm 2014 và đến năm 2050 sẽ giảm ít nhất 30% (so với năm 2014).

Hướng đến sự phát triển bền vững về môi trường, tại Hội nghị COP26, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã đưa ra hàng loạt cam kết quan trọng nhằm chung tay cùng các quốc gia chống lại biến đổi khí hậu, bảo vệ Trái đất, như Việt Nam sẽ giảm 30% lượng phát thải khí metan vào năm 2030; tham gia các cam kết về bảo vệ rừng và sử dụng đất hợp lý; tham gia liên minh thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu; chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch… Đặc biệt, “Việt Nam sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ hơn nữa bằng nguồn lực của mình, cùng với sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, cả về tài chính và chuyển giao công nghệ, trong đó có thực hiện các cơ chế theo Thỏa thuận Paris, để đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050” (Trích phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại COP26).

Top 7 phát triển bền vững là gì tổng hợp bởi Browserlinux.com

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 • Tác giả: healthvietnam.vn
 • Ngày đăng: 06/27/2022
 • Đánh giá: 4.7 (549 vote)
 • Tóm tắt: Chính phủ Brazil đã cho phép mở đường khai thác khu vực rừng mưa. Kết quả là nhiều khu rừng bị phá huỷ, tính đa dạng sinh học của rừng suy giảm, lá phổi hành …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đặc biệt là trong nửa cuối thế kỷ XX, sau những năm hồi phục hậu quả của thế chiến lần thứ hai, hàng loạt nước tư bản chủ nghĩa cũng như xã hội chủ nghĩa tiếp tục đi sâu vào công nghiệp hoá, nhiều nước mới được giải phóng khỏi chế độ thực dân cũng …

Phát triển bền vững dựa trên cơ sở bình đẳng giới trong doanh nghiệp

 • Tác giả: vbcwe.com
 • Ngày đăng: 07/01/2022
 • Đánh giá: 4.44 (592 vote)
 • Tóm tắt: Phát triển bền vững được định nghĩa là sự phát triển nhằm thỏa mãn được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng các nhu cầu đó của …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nam, nữ cần được tạo cơ hội và điều kiện như nhau trong việc tiếp cận cơ hội việc làm, đặc biệt là những công việc đòi hỏi chuyên môn cao; cơ hội phát triển lên các vị trí lãnh đạo; các nguồn lực; thị trường; công nghệ thông tin. Sự bình đẳng phải …

Phát triển bền vững là gì? Tiêu chí, vai trò và nội dung phát triển bền vững?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 02/01/2023
 • Đánh giá: 4.27 (383 vote)
 • Tóm tắt: Phát triển bền vững, mang tính tất yếu và là mục tiêu cao đẹp của quá trình phát triển. Là quá trình vận hành đồng thời ba bình diện phát triển: …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Việt Nam đã ban hành Chiến lược phát triển bền vững nhằm mục tiêu tăng trưởng bền vững, có hiệu quả, đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, …

Phát triển bền vững là gì?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 04/05/2023
 • Đánh giá: 4.04 (338 vote)
 • Tóm tắt: Phát triển bền vững là khái niệm nhằm chỉ sự phát triển về mọi mặt trong xã hội hiện tại, đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại mà vẫn khổng làm …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, đồng thuận, công bằng, văn minh; nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; con người phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần, năng lực sáng tạo, ý …

Phát triển bền vững là gì? 17 mục tiêu phát triển bền vững xã hội của Việt Nam

 • Tác giả: chotot.com
 • Ngày đăng: 02/06/2023
 • Đánh giá: 3.79 (538 vote)
 • Tóm tắt: Vậy, phát triển bền vững là sự phát triển thỏa mãn những nhu cầu của những thế hệ sống ở thời điểm hiện tại nhưng không làm ảnh hưởng/hư hại đến …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phát triển bền vững là gì? Đây là hình thức phát triển đáp ứng được tất cả nhu cầu của thế hệ hiện tại nhưng không làm tổn hại đến những khả năng mà xã hội đáp ứng các nhu cầu đó của các thế hệ tương lai. Để hiểu rõ hơn về nội dung của phát triển …

Tìm hiểu về sự Phát triển Bền vững là gì? khác với … – Solar Power

 • Tác giả: solarpower.vn
 • Ngày đăng: 12/26/2022
 • Đánh giá: 3.79 (262 vote)
 • Tóm tắt: Phát triển bền vững được định nghĩa là sự phát triển có thể đáp ứng được những nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng, tổn hại đến những khả năng đáp ứng nhu cầu …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như vậy, có thể thấy, so với phát triển, phát triển bền vững có những yêu cầu cao hơn. Sự khác nhau giữa phát triển và phát triển bền vững được thể hiện ở nhiều phương diện. Chẳng hạn, trong khi trụ cột của phát triển là kinh tế (và xã hội) thì phát …

Phát triển bền vững là gì? nguyên tắc phát triển bền vững [2023]

 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 01/31/2023
 • Đánh giá: 3.44 (206 vote)
 • Tóm tắt: ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu:
  ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh:
  ✅ Dịch vụ thành lập công ty:
  ✅ Dịch vụ kiểm toán:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các mục tiêu Phát triển bền vững, còn được gọi là Mục tiêu Toàn cầu, là lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc tới tất cả các nước trên thế giới để giải quyết những thách thức lớn mà nhân loại phải đối mặt và đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có cơ hội sống …