Sẽ nâng cấp phần mềm dữ liệu DAT tự động phát hiện bất thường, phát cảnh báo

Sẽ nâng cấp phần mềm dữ liệu DAT tự động phát hiện bất thường, phát cảnh báo
  • Nếu phát hiện có can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu DAT phải chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý
  • Sở GTVT Lào Cai, Lai Châu, Bình Định phải làm rõ dấu hiệu vi phạm trong sát hạch lái xe
  • Đã phát hiện dấu hiệu sai phạm trong đào tạo, sát hạch lái xe, sẽ chuyển Công an

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, thời gian qua, Bộ GTVT đã thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác quản lý đào tạo, sát hạch cấp GPLX tại 63 Sở GTVT tỉnh, thành phố. Qua kiểm tra đã phát hiện việc khai thác dữ liệu DAT tại cơ sở đào tạo và dữ liệu quản lý DAT tại cơ quan quản lý còn hạn chế, trong đó có một số nguyên nhân dẫn đến các hạn chế này.

Như, việc ứng dụng thiết bị DAT để giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe là một nội dung mới đối với các cơ sở đào tạo lái xe cũng như cơ quan quản lý; thiết bị, phần mềm tiếp nhận, quản lý, phân tích và sử dụng dữ liệu lần đầu mới được nghiên cứu, áp dụng.

Sẽ nâng cấp phần mềm dữ liệu DAT tự động phát hiện bất thường, phát cảnh báo ảnh 1

Kiểm tra việc lắp đặt phần mềm DAT trên xe

Trong khi đó, trình độ công nghệ thông tin của cán bộ tại các cơ sở đào tạo lái xe còn không đồng đều, thời gian đầu các cơ sở đào tạo khá lúng túng trong việc thực hiện các quy định về truyền dữ liệu DAT cũng như hướng dẫn các giáo viên vận hành thiết bị DAT; thiết bị DAT còn xảy ra hiện tượng hoạt động chưa ổn định, việc truyền dữ liệu DAT từ thiết bị lắp trên xe tập lái về máy chủ quản lý của cơ sở đào tạo, có lúc bị gián đoạn.

Số lượng và trình độ công nghệ thông tin của cán bộ công chức làm nhiệm vụ quản lý công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe ở các Sở GTVT còn hạn chế.

Ngoài ra, phần mềm tiếp nhận, phân tích dữ liệu quản lý DAT mới đưa vào hoạt động, chưa có tính năng thông minh tự động phân tích các dữ liệu để phát hiện các phiên học bị trùng xe tập lái, trùng học viên, trùng hành trình tại một thời điểm.

Do vậy, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong thời gian tới sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan nâng cấp phần mềm tiếp nhận, phân tích dữ liệu quản lý DAT để có thể tự động phát hiện các phiên học có dấu hiệu bất thường, cảnh báo trên hệ thống để các Sở GTVT kiểm tra, xác minh, xử lý vi phạm (nếu có);

Trường hợp phát hiện có hiện tượng, dấu hiệu tác động vào dữ liệu, thiết bị DAT để gian lận trong dạy thực hành lái xe ô tô, chủ động chuyển thông tin cho cơ quan Công an xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, sau khi ứng dụng thiết bị DAT và qua quá trình thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý đang tiếp thu, nghiên cứu để sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp thực tế, giảm bớt thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác đào tạo lái xe.

Nguồn: An Ninh Thủ Đô