Show Current Template

Mô tả

A WordPress plugin which shows the current template file name, the current theme name and included template files’ name in the tool bar. If you like this plugin, you can buy me a coffee! 😉

Inspired by (and big thanks to):

  • https://gist.github.com/gatespace/4482529
  • https://wordpress.org/plugins/reveal-template/
Rate this post

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*