Simple Custom CSS Plugin

Mô tả

Thêm CSS tùy chỉnh vào trang web của bạn mà không gặp vấn đề.

Một Plugin WordPress đơn giản để thêm CSS tùy chỉnh và đè lên style mặc định của Plugin và Theme. Plugin này được thiết kế dành cho những người quản lý cần thêm CSS riêng vào trang web của họ. Style được tạo bởi plugin vẫn hiển thị ngay cả khi đổi theme.

New in Version 4.0.5

 • AMP Support Added!
 • Tested for WP version 5.8.1

About AMP Support

This plugin no longer enqueues your saved styles in a “pseudo-file”, but rather prints the styles directly into the <head> element. This allows for better caching, and also processing by AMP plugins.

Features

 • AMP Support
 • Kiểm soát tùy chỉnh (xem trước)
 • Code Syntax Highlighter
 • Code linting (kiểm tra lỗi)
 • Không cần cấu hình
 • Giao diện đơn giản được dựng dựa trên UI WordPress
 • Hầu như không ảnh hưởng hiệu suất trang web
 • Không có query database phức tạp
 • Tài liệu chi tiết
 • Cho phép quản trị viên truy cập vào mạng lưới WP Multisite

Usage

 1. Navigate to Appearance > Custom CSS in the Admin Menu

 2. Enter in valid CSS styles

 3. Click “Update Custom CSS”

 4. View your changes in the Front End of your website

Help

Simple Custom CSS Wiki

Support Forum

Rate this post

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*