Video Popup Block

Mô tả

Easily add a Video Popup Block to your WordPress post or page via the new Gutenberg Editor.

  • Add Background Image
  • Add Video URL

Donations

If you like the plugin, consider a donation to support further development. Click here

Rate this post

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*