Tổng hợp 4 vô tri là gì hot nhất, bạn nên biết

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp vô tri là gì hay nhất và đầy đủ nhất

Vô tri là gì?

vô tri Không biết. Thiếu bộ phận để hiểu biết: Cỏ, cây, gỗ, đá,….. đều là vật vô tri. Nguồn tham khảo: Từ điển – Lê Văn Đức vô tri Không có khả năng nhận biết: loài cây cỏ vô tri o những vật vô tri vô giác. Nguồn tham khảo: Đại Từ điển Tiếng Việt vô tri 1. Không hiểu biết gì; Không có tri giác: Kìa điểu thú là loài vạn vật, dẫu vô tri cũng bắt đèo bòng

2. Ngu dốt: Hoài lời nói kẻ vô tri, một trăm gánh chì đúc chẳng nên chuông

Nguồn tham khảo: Từ điển – Nguyễn Lân vô tri Không có trí hiểu biết, thông minh: ở đây châu báu vô tri hết. Vô tri vô giác, Không hiểu, không cảm biết. Nguồn tham khảo: Từ điển – Thanh Nghị vô tri Không có ý thức: Vật vô tri. Vô tri vô giác. Nguồn tham khảo: Từ điển – Việt Tân vô tri Không có trí biết: Loài cây cỏ vô tri. Nguồn tham chiếu: Từ điển – Khai Trí

Vô tri trong Phật giáo

Vô là không. Tri là hiểu biết. Vô tri là không hiểu biết. Người vô tri không có khả năng suy nghĩ, xem xét, giải quyết đúng vấn đề. Người vô tri không biết bản chất vô thường, khổ, không, vô ngã của cuộc sống. Người vô tri là người không có chánh tư duy.

Theo giáo lý đạo Phật, con người được tạo thành bởi ngũ uẩn (Sắc, Thọ, Tưởng, Hành và Thức). Sắc là phần thân, phần sinh lý. Thọ là cảm giác. Tưởng là tri giác. Hành là những hiện tượng tâm lý phát khởi bao gồm vui, buồn, giận, ghen, thương, ghét. Thức là nơi cất giữ những cảm thọ và tri giác. Bởi Thức có chức năng cất giữ nên thức còn gọi là tàng thức.

Trong Kinh Pháp Cú, Phật dạy tư duy và nhận thức của người vô tri luôn hướng về ái dục; vì vô tri đôi khi chính mình tự che lấp sự thật. Vô tri đi liền với tà kiến. Chỉ có tuệ giác chân thực, tức là phải có chánh tư duy mới có khả năng phân biệt và thấy rõ được bản chất vô thường, khổ, không, vô ngã, từ đó giúp ta có khả năng ly dục, đoạn trừ khổ não.

Tư tưởng ỷ dâm dục

Tự phú vô sở kiến

Duy tuệ phân biệt kiến

Năng đoạn ý căn nguyên

思 想 猗 婬 欲

自 覆 無 所 見

唯 慧 分 別 見

能 斷 意 根 原

Trong Kinh Tạp A Hàm Phật dạy cách thức đoạn trừ khổ não để có được cuộc sống an vui như sau:

“Đối với sắc không biết, không rõ, không đoạn tận, không ly dục thì không thể đoạn trừ khổ não,

“Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức mà không biết, không rõ, không đoạn tận, không ly dục, thì không thể đoạn trừ khổ não.

“Này các Tỳ-kheo, đối với sắc, nếu biết, nếu rõ, nếu đoạn tận, nếu ly dục, thì có thể đoạn trừ khổ não.

“Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành và thức, nếu biết, nếu rõ, nếu đoạn tận, nếu ly dục, thì có thể đoạn trừ khổ não.”

(於色不知、不明、不斷、不離欲,則不能斷苦。如是受、想、行、識,不知、不明、不斷、不離欲,則不能斷苦,

Ư sắc bất tri, bất minh, bất minh, bất ly dục, tắc bất năng đoạn khổ. Như thị, thọ tưởng, hành thức bất tri, bất minh, bất minh, bất ly dục, tắc bất năng đoạn khổ.

於色若知、若明、若斷、若離欲,則能斷苦;如是受、想、行、識,若知、若明、若斷、若離欲,則能堪任斷苦。

Ư sắc nhược tri, nhược minh, nhược ly dục, tắc năng đoạn khổ. Như thị, thọ tưởng, hành thức nhược tri, nhược minh, nhược ly dục, tắc năng đoạn khổ).

Là con cháu của Phật, vâng theo lời của Phật, mỗi người cần phải thực hành chánh kiến, chánh tư duy để từ đó có được có tri giác về vô thường, khổ, không, vô ngã của vạn vật mà không còn tham đắm vào sắc dục. Tri giác giúp người tu có khả năng đoạn trừ khổ đau.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Dưới đây là bài Kinh Vô tri trong Tạp A Hàm Kinh

Vô tri

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Đối với sắc không biết, không rõ, không đoạn tận, không ly dục thì không thể đoạn trừ khổ não.

“Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức mà không biết, không rõ, không đoạn tận, không ly dục, thì không thể đoạn trừ khổ não.

“Này các Tỳ-kheo, đối với sắc, nếu biết, nếu rõ, nếu đoạn tận, nếu ly dục, thì có thể đoạn trừ khổ não.

“Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành và thức, nếu biết, nếu rõ, nếu đoạn tận, nếu ly dục, thì có thể đoạn trừ khổ não.”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Vô tri là gì?
Vô tri là gì?

Từ vô tri đến không biết gì

Vô tri không chỉ là không biết mà còn không biết rằng mình không biết. Ngược lại, “không biết gì” lại là kết quả của quá trình thức tỉnh, thừa nhận sự hữu hạn về tri thức của chính mình và của con người nói chung.

Bạn đang xem: Vô tri là gì? Từ vô tri đến không biết gì

Top 4 vô tri là gì tổng hợp bởi Browserlinux.com

Vô tri là gì?

 • Tác giả: phatgiao.org.vn
 • Ngày đăng: 02/02/2023
 • Đánh giá: 4.69 (211 vote)
 • Tóm tắt: Vô là không. Tri là hiểu biết. Vô tri là không hiểu biết. Người vô tri không có khả năng suy nghĩ, xem xét, giải quyết đúng vấn đề.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong Kinh Pháp Cú[1], Phật dạy tư duy và nhận thức của người vô tri luôn hướng về ái dục; vì vô tri đôi khi chính mình tự che lấp sự thật. Vô tri đi liền với tà kiến. Chỉ có tuệ giác chân thực, tức là phải có chánh tư duy mới có khả năng phân biệt …

Vô tri là gì? Sống vô tri là gì? Vô tri trong Phật giáo

 • Tác giả: palada.vn
 • Ngày đăng: 12/08/2022
 • Đánh giá: 4.56 (468 vote)
 • Tóm tắt: Vô nghĩa là không, còn tri là hiểu biết. Vậy nên vô tri là không có sự hiểu biết, thiếu hiểu biết, không có kiến thức. Nhắc đến những thứ vô tri …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để có thể hiểu vô tri là gì, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích từng thành phần cấu tạo nên từ này nhé. Vô nghĩa là không, còn tri là hiểu biết. Vậy nên vô tri là không có sự hiểu biết, thiếu hiểu biết, không có kiến thức. Nhắc đến những thứ vô tri …

Vô tri là gì? Tìm hiểu ý nghĩa của từ vô tri trong Phật Giáo

 • Tác giả: vatphamphatgiao.com
 • Ngày đăng: 04/04/2023
 • Đánh giá: 4.32 (517 vote)
 • Tóm tắt: Vô nghĩa là không. Tri nghĩa là hiểu biết. Vô tri ghép lại là không hiểu biết. Người vô tri là người không có khả năng suy nghĩ, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đó là vấn đề của “tâm thế”, của “thái độ”. Có hay không có, chỉ trong nhất thời hay có lâu dài thái độ và tâm thế ấy, chính là tất cả thông điệp của Socrates. Ta còn thử xét xem những hệ quả gì đến từ triết thuyết giáo dục “hoài nghi kiểu Socrates” …

Vô tri là gì? Từ vô tri đến không biết gì

 • Tác giả: c1danghaihp.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/21/2022
 • Đánh giá: 4.05 (367 vote)
 • Tóm tắt: Không biết gì cả; Vô tri: Ở đây chim muông, muông thú, dù vô hồn vẫn qua được đèo. 2. Vô minh: Lời nói của kẻ ngu dốt, trăm cân chì nóng chảy …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu chúng ta dựa vào các cuộc đối thoại ban đầu của Plato, Socrates lịch sử và các sự kiện có thật khác, chúng ta có thể kiểm tra nhận định này, điều này rất khác với các cuộc đối thoại sau này chỉ sử dụng tên của Socrates để thể hiện bản thân. đạt …