WordPress Importer

Mô tả

WordPress Importer sẽ nhập các nội dung sau từ một tập tin xuất ra của WordPress:

  • Bài viết, trang và custom post type khác
  • Comments and comment meta
  • Custom field và post meta
  • Categories, tags and terms from custom taxonomies and term meta
  • Tác giả

For further information and instructions please see the documention on Importing Content.

Filter

Trình nhập có một số filter cho phép bạn bật/chặn một số tính năng:

  • import_allow_create_users: trả về false nếu bạn chỉ muốn cho phép liên kết với người dùng cũ.
  • import_allow_fetch_attachments: trả về false nếu bạn không muốn cho phép nhập vào và tải về tệp đính kèm.
  • import_attachment_size_limit: trả về giá trị nguyên cho kích thước tệp tối đa bằng bye để lưu (mặc định là 0, nghĩa là không giới hạn)

Có một số action sẵn để hook vào:

  • import_start: xảy ra sau khi tệp xuất đã được tải lên và cài đặt nhập của tác giả đã được chọn
  • import_end: được gọi sau output cuối cùng của importer
Rate this post

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*