WP Đăng nhập bằng mạng xã hội

Mô tả

WordPress Social Login cho phép độc giả trang web và khách hàng của bạn đăng ký vào sử dụng hệ thống bằng tài khoản (ID) mạng xã hội hiện tại của họ, loại bỏ sự cần thiết phải điền vào mẫu đăng ký và ghi nhớ tên người dùng cũng như mật khẩu.

WordPress Social Login cho phép bạn nhập vào danh sách người dùng từ Google Gmail, Facebook, Windows Live và LinkedIn.

WordPress Social Login mang lại cho bạn sự kiểm soát tuyệt đối với người dùng truy cập vào website của bạn song song đó đi kèm là một danh sách các quy tắc và hạn chế cho bạn để thiết lập.

Easy to customize and integrate
Wordpress Social Login come with a simple but flexible and fully customizable authentication widget. And if you are a developer or designer then you can customize it to your heart’s content.

Wide variety of providers
Depending on the audience you’re targeting, you can choose from a wide variety of providers and services including: Social networks, Microblogging platforms, Professional networks, Media, Photo sharing, Programmers and Gamers networks.

Currently supported providers
Facebook, Google, Twitter, Windows Live, Yahoo!, LinkedIn, Reddit, Disqus, Tumblr, Stackoverflow, GitHub, Dribbble, Instagram, 500px, Foursquare, Steam, Twitch.tv, Mixi, Vkontakte, Mail.ru, Yandex, Odnoklassniki, Goodreads, Skyrock, Last.fm, AOL and PixelPin.

Free, unlimited and white-label
Wordpress Social Login is open-source and completely free. The source code is publicly available on GitHub for anyone to help and contribute. You are free to use a WordPress Social Login in commercial projects as long as the copyright header is left intact.

Big xin cảm ơn mọi người đã giúp cho WordPress Social Login như Patches, Ideas, Reviews và hỗ trợ tích cực trên diễn đàn.

Rate this post

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*