WP SMTP

Mô tả

WP SMTP có thể giúp bạn gửi email qua SMTP thay vì hàm PHP mail ().
Bạn có thể cấu hình cài đặt email trong “Bảng điều khiển”->”Cài đặt”->”WP SMTP”.
Có một số ví dụ trong trang cài đặt, bạn có thể click vào biểu tượng tương ứng để xem (chẳng hạn như “Gmail” “Yahoo!” “Microsoft” “163” “QQ”).
Nếu trường “Từ” không phải là địa chỉ email hợp lệ hoặc trường “Máy chủ SMTP” được để trống, nó sẽ không cấu hình lại hàm wp_mail ().

CREDITS

WP SMTP plugin was originally created by BoLiQuan. It is now owned and maintained by WPChill.

Usage

  1. Download and extract wp-smtp.zip to wp-content/plugins/
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. “Dashboard”->”Settings”->”WP SMTP”
  4. For more information of this plugin, please visit: Plugin Homepage.
Rate this post

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*